Teaterhøjskolen Rødkilde: ”En skærsommernats drøm - et nordisk udviklingsprojekt”

Teaterhøjskolen vil dokumentere udviklingen og læringen fra samarbejdet mellem to nordiske højskoler om opsætningen af et teaterstykke.

Formål

Gennem scenearbejde at give elever og lærere en oplevelse af ligheder og forskelligheder i en norsk og en dansk højskoles kulturelle virkelighed og lave en dokumentar film om forløbet

Projektbeskrivelse

1) I efteråret 2019 var Teaterhøjskolen Rødkilde på en uges workshop på Folkehøyskolen Solbakken.
De 75 eleverne blev delt op i fire blandede hold således at holdene bestod af elever fra de to skoler. Hvert hold havde to lærere en fra hver skole. Det affødte fire visninger af holdenes arbejde, som afspejlede ligheder og forskelligheder i de to højskolers kulturelle virkelighed. Det blev en meget givende uge med mange møder både fagligt og menneskeligt

2) I foråret 2020 kommer Solbakken ned på Rødkilde, hvor vi med afsæt i de workshops vi lavede i efteråret, vil lave teaterforestillingen, En Skærsommernats drøm, af Shakespeare. Forestillingen vil blive opført to gange. En for indbudte gymnasier og idrætshøjskolen Bogø. Den anden forestilling bliver en offentlig for Stege og omegn.
En skærsommernats drøm er et meget bevidst valg, da den handler om ung kærlighed.
I en, Mee Too, tid mener vi det er vigtigt at vi ikke lader os kropforskrække. De få mennesker der ikke kan aflæse grænser må ikke hæmme vores evne og lyst til at bruge vores kroplighed.

3) De oplevelser vi har og får i mødet med hinanden, vil vi meget gerne dele. Det er en enestående oplevelse og har kulturel relevans for unge og de mennesker som arbejde med unge mennesker, dels mødet mellem eleverne, deres proces og endelig produktet.
Fra det første møde har vi mange timers uredigerede optagelser, som vi vil klippe sammen med de optagelser der skal laves i forbindelse med det andet møde. Da udviklingsprojektet i sig selv er en bekostelig affære og på kanten af hvad vi kan bære. Ansøger vi derfor om midler til at lave en dokumentarfilm om, to højskoler, mødet mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, processen og deres fælles produktet.

Formidling

Projektet dokumenteres igennem film om hele forløbet, og det er kun den del vi søger støtte til.

Bevilliget beløb: 36.000 kr.

Kontakt: Franz Hoyos og Victor Marcussen franzhoyos@rodkilde.dk

Læs evalueringen her