Nørgaards Højskole: Ind i fællesskabet

Med projektet “Ind i fællesskabet” ønsker Nørgaards Højskole gennem seks saloner at undersøge fællesskabet som fænomen og sætte fokus på den stigende betydning det tillægges at være del af sociale fællesskaber for at lykkes som menneske.

Formål:

Projektets formål er således at undersøge, hvad fællesskabet er for en størrelse: Hvad vil det sige at være del af et fællesskab? Hvad stiller man op, hvis man ikke føler sig som en del af fællesskabet? Hvordan bruger vi de sociale relationer, vi indgår i? Hvordan ser fremtidens fællesskaber ud? Hvordan bliver man lykkelig, hvis man er udpræget introvert og har svært ved de sociale fællesskaber?

Projektbeskrivelse:

Afholdelse af seks offentligt tilgængelige saloner. Under hver salon diskuterer vært og gæst aftenens emne, som alle har det til fælles, at de belyser et aspekt af begrebet Fællesskab. Herefter inddrages deltagerne i et workshop-forløb, hvis form vil afhænge af, hvad Corona-restriktionerne måtte tillade.
Emnerne for de seks saloner spænder bredt og kunne findes blandt følgende emner:
- Fællesskab under en pandemi / fællesskabet i isolation
- Idealer, positioner og misforståelser i fællesskabet: Hvilken rolle spiller de stærke ekstroverte og de svage introverte i fællesskabet?
- Kunsten at tale sammen - hvad er samtale, og hvordan gør vi?
- Venskabets gaver, udfordringer, sårbarheder, forventninger mv. Bruger vi de sociale relationer som redskaber for vores egen personlige udvikling?
- Mandemyter og kvindemyter - køn og fællesskab
- Bofællesskab og livsformer i tiden - hvordan og hvorfor bor vi med hinanden?
- Ud af ensomheden og ind i fællesskabet - konkrete forslag til handling
- Skam og perfektion: Pinlighed, skyld og skam - omgivelsernes indflydelse på vores identitet.

Formidling:

Projektet evalueres mundtligt med eleverne. Der udfærdiges en rapport, som indeholder en indledende tekst fra højskolen, et resumé fra hver salon, et kort uddrag af hovedpointer fra de forskellige gæster på salonerne, indholdet på de tilhørende workshops samt fotodokumentation af begivenhederne.

Formålet med rapporten er, at andre højskoler kan dykke ned i emnet, gentage programmet eller blot lade sig inspirere af diskussionerne.

Bevilliget beløb:                    56.860 kr.

Kontakt:                               Karen Friis: karen@nrgaard.dk

Læs evalueringen her