Luthersk Missions Højskole: ”Vinterforedrag”

Luthers Missions Højskole vil lave lokal folkeoplysning gennem tre foredrag om almene menneskelige temaer i et kristent perspektiv.

Formål

Projektets overordnede formål er gennem folkeoplysning at bidrage til lokalsamfundets folkelige oplysning. Dette gøres via tre folkelige foredrag om hhv. "Händels Messias", "Fattigdom - fakta og etik" samt "kønsidentitet i en kønsneutral tid". Vi ønsker at behandle alment menneskelige temaer i et kristent perspektiv.

Projektbeskrivelse

Vi ønsker at få borgere i Hillerød og omegn ind på LMH, og at give dem en viden om de konkrete emner, samt en forståelse for at det kristne menneskesyn og kristne værdier har noget at bidrage med.

Arrangere tre Foredrag ved kompetente talere med efterfølgende debat.

Formidling

Gennem rapport på FFD`s hjemmeside. Projektet er også formidling i sig selv.

Bevilliget beløb: 13.185 kr.

Kontakt: Bent Enevoldsen lmh@lmh.dk

Læs evalueringen her