Løgumkloster Højskole: Projekt om personlige historier i et grænseovergribende mindretalssamarbejde

Gennem personlige fortællinger vil Løgum Kloster Højskole engagere unge fra grænselandet i hinandens forhold og inspirere til demokratisk dannelse.

Formål:

 1. At skabe et livsoplysende grænseoverskridende samarbejde mellem højskolen og mennesker fra det danske mindretal i Sydslesvig via historiefortælling
 2. At danne alle interesserede, men primært unge, fra begge sider af grænsen demokratisk, ved at give dem værktøjer til at involvere sig i hinandens liv via kreativ og politisk historiefortælling

Projektbeskrivelse:

 1. At afholde en projektuge om politisk og kreativ historiefortælling i uge 47 gennem mediet Zines for hele Højskolen
  a.) Der afholdes en workshop om historiefortælling og den personlige historie sat i et samfundsfagligt relevant perspektiv, der gør at de studerende kan relatere til det
  Der afholdes en workshop om at lave små, personaliserede magasiner - zines
  Produkt: Der produceres mindst 15 forskellige zines
  b.) At tage på 3-dages projekttur til det danske mindretal i uge 49 med relationslinjen
  - Der samarbejdes med en eller flere mindretalsinstitutioner (Duborgskolen og Aktivitetshuset) om at lave en café/workshop om historiefortælling og/eller små kunst-produkter (zines), der inddrager primært unge fra det danske mindretal. Tager Corona overhånd har vi aftalt et virtuelt kulturmøde over zines. Der samarbejdes med Aktivitetshuset om kontakt til en Petuh-tante om byvandring.

Formidling:

Vi har selvfølgelig kreative produkter - zines'ne! Og de tryk som vi får lavet sammen med interesserede i aktivitetshuset.
Vi vil også dokumentere i form for billeder og film på vores sociale medier. Derudover skrives der en artikel til højskolebladet, og vi tager gerne ud for at holde oplæg om samarbejdet også.
Vi håber at der også kan være mulighed for at samarbejde med Flensborg Avis om en artikel, der kan formidle projektet til interesserede fra mindretallet.

Bevilliget beløb:                    50.323 kr.     

Kontakt:                               Ursula D Pedersen: ursula@lkhs.dk