Den Skandinaviske Designhøjskole: ”Bæredygtig Byggeplads - byg, snak og lær”

Designhøjskolen vil skabe dialog og debat om bæredygtighed ved at invitere besøgende på Folkemødet til at bygge bæredygtige møbler på Ungdomshøjen.

Formål

Vi vil invitere besøgende på Folkemødet til at bygge bæredygtige møbler på Ungdomshøjen. Formålet er gennem den taktile proces, hvor vi sammen bygger møbler, at oplyse om, hvad bæredygtighed er, hvordan vi hver især kan og skal bidrage og samtidig i den produktive proces, finde en ro til at reflektere over bæredygtighed som nødvendighed og forpligtigelse med et specifikt fokus FNs verdensmål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktion.

Projektbeskrivelse

På Ungsdomshøjen på Folkemødet har projektets partnere under hele folkemødet forskellige aktiviteter (eksempler fra sidste år - Guidet fælleslæsning, Slaget om verdensmålene, Klimateater). I forbindelse med de forskellige aktiviter har deltagerne/tilskuerne behov for at kunne sidde. Den opgave løser “Bæredygtig Byggeplads - byg, snak og lær” helt konkret.
Gennem det konkrete - bygge møbler - skaber vi samtaler - både mens vi bygger, efter vi har bygget og stolen tages i brug på Ungdomshøjen, og når møblet tages med ud til andre arrangementer og events på Folkemøde. Samtalen udspringer både i processen, gennem det af DSDH udarbejdet talepapir og kva møblets brændemærkning.

Vi bygger bæredygtige møbler og skaber samtaler om bæredygtighed i alle folkemødets “åbningstider” i de tre dage, der er folkemøde på Bornholm.

Projektets aktiviteter og samtaler er ikke afhængige af, at der er besøgende på Ungdomshøjen, der vil bygge. DSDHs egne folk driver Byggepladsen og bygger møbler til Ungdomshøjens aktiviteter. Når der kommer gæster forbi, kan de enten selv bygge, eller de få udleveret et møbel med et samtale-ark og information om, hvordan stolen er bæredygtig og med opfordring til at tage stolen med ud på folkemødet og involvere andre i en dialog om bæredygtighed.

Formidling

Analysens væsentligste findings danner udgangspunkt for at udarbejde en How-to, som gøres tilgængelige på www.dsdh.dk, og hvor andre der ønsker at arbejde med læring og hands-on projekter, kan finde inspiration ved at læse om nærværende projekt - planlægning, eksekvering og evaluering.

Bevilliget beløb: 104.050 kr.

Kontakt: Merete Østergaard merete@designhojskolen.dk

Læs evalueringen her