Teaterhøjskolen Rødkilde: ”Fortællinger på Møn”

I et samarbejde med Møns Museum. Ulvssund plejehjem og Mønske skoler vil Rødkilde levendegøre og udbrede fortællekunsten og bevare lokale historier.

Formål

Formålet er at levendegøre og udbrede fortællekunsten lokalt og bevare personlige og lokale historier i en levende form.

Projektbeskrivelse

  • Give Møns Museums udstillingslokaler nyt liv.
  • Give Teaterhøjskolen Rødkildes elever mulighed for at videregive fortællinger med øjeblikkeligt feed-back
  • Give mulighed for at videregive ældre Møn-borgeres historie til eftertiden
  • Give Møns Museums udstillingslokaler liv igennem reenactment af det historiske liv svarende til de enkelte udstillingslokaler.
  • Indsamling af historier fra ældre Mønske medborgere og viderefortælle disse
  • Bringe fortællinger til skoler på Møn

Formidling

Formidling og dokumentation af projektet vil foregår gennem filmklip.
Møns Museet vil lægge små filmklip op på deres hemmeside.

Bevilliget beløb: 43.000 kr.

Kontakt: Franz Hoyos: franzhoyos@rodkilde.dk

Læs evalueringen her