Nørgaards Højskole: ”Repair”

Med REPAIR-festival og -café ønsker Nørgaards Højskole at motivere højskoleelever, kursister og borgere i lokalområdet til hver især at bidrage til opfyldelsen af FNs 12. verdensmål: Ansvarligt forbrug og produktion.

Formål

REPAIR skal fremme lysten, evnerne og viljen til at genbruge og reparere og dermed skabe større bevidsthed om vores overforbrug af ressourcer. Målet er at inspirere til, at man køber kvalitet og reparerer sine produkter, så de holder længere.

Projektbeskrivelse

Nørgaards Højskole etablerer i samarbejde med en række lokale virksomheder, organisationer, institutioner og skoler en kreativ og kunstnerisk REPAIR-festival, hvor forskellige grupper og borgere samt højskolens ansatte, elever og kursister dels bliver inspireret af positive historier, dels afprøver og udvikler metoder til, hvordan vi bedre genbruger ressourcerne.

Her kan unge og ældre sammen blive klogere, få praktisk viden og erfaring samt få mod på selv at gøre en forskel i deres hverdag. REPAIR-festival er debatskabende og sætter fokus på emnet forbrug gennem en paneldebat.

Her vil toneangivende eksperter og idealistiske foregangsmænd kommer med inspiration til og eksempler på, hvordan man selv kan gøre en forskel samt argumenter for, hvorfor et lille land som Danmark bør deltage aktivt i FNs mål om at transformere verden. 

Festivalen er deltagerinddragende. Den tilbyder konkrete workshops, understøtter erfaringsdeling på tværs af generationer og sikrer tilegnelse af nye metoder og praksisformer. Den giver inspiration til, hvordan man selv gennem kunstneriske og kreative metoder kan upcycle og genanvende produkter og dermed forlænge deres levetid.
Endelig skaber festivalen bånd mellem byens borgere, virksomheder og højskolen.

Formidling

Eleverne på valgfagene REPAIR og NH-redaktion udarbejder i samarbejde med underviserne et pædagogisk materiale til brug på andre højskoler, som ønsker at beskæftige sig med bæredygtighed.

Materialet indeholder dels konkret vejledning til, hvordan man selv afholder REPAIR-festivaler og -caféer, samt dokumentation af de aktiviteter, som undervejs er blevet udviklet og afprøvet. H

erunder indeholder materialet instruktioner og opskrifter til de forskellige workshops, som er afholdt undervejs. Endelig indeholder materialet fotos og videoklip fra projektets aktiviteter.

Bevilliget beløb: 99.532 kr.

Kontakt: Karen Friis; karen@nrgaard.dk

Læs evalueringen her