Grundtvigs Højskole: ”Street-Lab Hillerød Multipark - Do it together”

Grundtvigs Højskole vil samle lokale Hillerødborgere om skabelsen af en fælles multipark for alle.

Formål

Skabelsen af medborgskab, demokratiskdannelse og borgerinddragelse gennem et fælles tredje projekt ”Street-Lab Hillerød Multipark”. Samt udvikling af højskolepædagogikken.

Vi vil skabe Hillerød multipark sammen. Højskolen faciltierer processen og debatten omkring skabelsen af et af de vigtigste alternative medborgerhuse i Hillerød

Projektbeskrivelse:

Hillerød kommune har bevilliget 11.000 m2 grund centralt beliggende i Hillerød, hvor man på sigt vil bygge en multipark. Vi ønsker, at skabe medborgeraktiviteter i området, samtidig med at vi begynder at bygge på grunden. Målet er at inddrage så mange borgere som muligt og skabe et fælles ejerskab omkring skabelsen af Hillerød multipark.

Hele Hillerød og eleverne på Grundtvigs Højskole vil få et stort udbytte af dette, da borgerne og de involveret institutioner vil få et medejerskab og vi vil kunne kigge tilbage på en proces med borgerinddragelse og demokratiskdannelse gennem hele dette forløb. Det skal være for alle involverede institutioner muligt helt konkret at udpege, hvor de har bidraget til den kommende multipark og det skal være en del af historien, hvor vi alle får et fælles medejerskab til området, parken og det kommende hus.

 • Januar-marts: Borgermøder om multiparkens indhold, forberedelse af Multiparkfestival og fødselsdagsfesten.
  Succeskriterie: to møder. 20 institutioner og foreninger skal mindst være involveret og ca 200 borgere skal have indgået i denne proces. På bagrund af møderne udarbejder vi en handleplan for resten af forløbet.
 • 4. marts: afholder vi Hillerød Multipark Street-Labs 3 år fødselsesdag. Fødselsdagen er udarbejdet med alle involveret institutioner og skal ud over en fælles fejring af 3 års samarbejde også være en forberedelse af festivalen som vi sammen skaber i slut maj.
  Succeskriterie: Handleplanen bliver vidredviklet. Vi forventer at yderligere 100 mennesker deltager i denne proces og ca 300 personer deltager i festen.

 • Marts-Maj: Borgermøder om multiparkens indhold, forberedelse af multiparkfestival.
  Succeskriterier: At yderligere 100 personer inddrages

 • 23. maj: Vi afholder stor Multiparkfestival, med musik, gadeidræt, kunst, debatter og opbygning af konkrete projekter, som vi er kommet frem til under borgermøderne.
  Succeskriterier: Mindst 1000 personer deltager i festivalen, mindst 20 institutioner og foreninger har bidraget til at arrangere festivalen. Der er mindst 3 store vedvarende projekter, som er blevet skabt i forbindelse med festivalen. Det kan fx være en stor skateboardrampe, en permanent scene til musik og debatter, en sanse og nytte have hvor borgere kan dyrke gadeidræt, arrangere debatter og koncert og samtidig nyde naturen omkring Multiparken.

Formidling:

Udarbejdelse af artikler til højskolebladet, akademiske tidsskrifter og lokalpresse. Samt videomateriale som dækker denne proces.

Bevilliget beløb: 155.000 kr.

Kontakt: Søren Lerche sorenlerche@gmail.com