FFD: ”Syng, Spis og Snak fase 2”

”Det Danmark, der synger sammen, hører sammen.”

Formål

De frie skoler – friskolerne, efterskolerne og højskolerne i Danmark, vil gerne i endnu højere grad, med udgangspunkt i vores fælles historiske afsæt,sætte fokus på at styrke dialogen mellem forskellige betydningsfællesskaber – mellem unge, ældre, by, land, blå, rød, etc.

Projektbeskrivelse:

Vi ønsker os en Syng, spis og snak-model, der løbende udvikler sig over en ny projektperiode fra 2020-2023.

Helt konkret forestiller vi os, at vi med støttemidler kan være køreklare fra januar 2020. FFD vil finansiere overgangsfasen

mellem fase 1 og fase 2. Som opstart har vi et stærkt fundament med de 13 allerede eksisterende SSS-skoler.

Derudover ønsker vi fra start at optage fem nye højskoler, fem efterskoler og fem friskoler. For hvert nyt

skoleår træder yderligere fem skoler fra hver skoleform ind. Udgangspunktet er, ligesom nu, fire SSSarrangementer pr. skole pr. år så vidt det er muligt. Det er derfor en målsætning at afvikle min. 200

arrangementer over perioden på tre år. For at imødekomme bredden i lokalsamfundene, der ofte repræsenterer alt fra børnefamilier til pensionister, vil vi fortsat arbejde inden for en stærk overordnet rammesætning, der på samme tid skaber rum for, at den enkelte skoleform kan lave deres arrangementer på en måde, der er god for det enkelte sted. Det vil som udgangspunkt være en bunden opgave at etablere samarbejder i sit lokale område med fx relevante beboerforeninger, kommuner,foreninger, biblioteker mm., som det også er tilfældet i den nuværende udviklingsperiode.

Om de enkelte arrangemener på skolerne: følg med her

Formidling

Lokal formidling gennem sociale medier og lokal presse. Evalueringsrapport til FFD og oplysning om arrangementer på ovenstående link.

Bevilliget beløb: 198.324 kr.

Kontakt: Rasmus Skov Borring rsb@ffd.dk