Projekter i 2019

Bliv inspireret af de 8 projekter, der har fået bevilliget midler fra folkeoplysningspuljen i 2019.