Suhrs Højskole: ”Suhrs Movetrition”

Gennem 8 events inviteres alle interesserede til bevægelse, debat og fællesspisning over forskellige emner.

Formål

Det overordnede formål er at dele vores fag Movetrition lokalt. På den måde åbner vi os op overfor omverdenen og gør Højskolen synlig. Movetrition er en tilgang til mad og træning, der gør op med den gængse sportslige- og fitnessorienterede tilgang til træning som er præget meget ensidigt at præstation og ydre udtryk. Vi forsøger i stedet at bevæge os – og træne med hinanden - ud fra principper om frihed, fællesskab, kreativitet og bæredygtighed.

Projektbeskrivelse

Der vil være en session om måneden som vil indeholde en række aktiviteter. Aktiviteterne vil skaleres i forhold til de elevforudsætninger og den gruppe, der møder op. Sessionerne vil ’rulle’ halvårligt, så der vil være fire sessioner det ene halvår, som vil blive gentaget det næste halvår, med forbehold for små ændringer i forhold til det miljø vi befinder os i.

1. session frihed: Vi vil arbejde med os selv i forhold til det åbne rum: forskellige nøgleøvelser vil blive formidlet med henblik på at skabe mere bevægelighed. Til sidst vil vi lave nogle lege i fællesskab. Vi tænde en grill op og lave rå mad som vil tilberede sig selv, mens vi bevæger os.

2. sesison fællesskab: Dette emne vil dreje sig om øvelser, hvor vi alle er med, eller hvor vi har brug for hinanden. Fællesskabet vil blive kropslig formidlet. Vi vil løfte hinanden, føre hinanden, assistere hinanden, følge hinanden og kæmpe sammen. Vi vil supplere med mad, der bakker fællessakbstemaet op, hvor vi vil spise af samme ’store’ tallerken.

3. session kreativitet: Vi introducerer forskellige redskaber som kan skabe kreativ bevægelse, derudover arbejder vi med træning der retter sig mod et performativt udtryk; hvor deltagerne ender ud med at performe en sekvens overfor hinanden. Maddelen er kreativ, det er den altid. I dette tilfælde vil vi forstærke det kreative ved at indsætte begrænsninger i madlavningsprocessen.

4. session bæredygtighed: Kvalitet er lig med bæredygtighed. Hvis alle processer i en bevægelse ind tænkes, og en optimering af disse processer ind tænkes; det vil sige, at man ikke går på kompromis med sig selv i udøvelsen af bevægelser; så bliver bevægelsen også mere bæredygtig. Der vil indvirke mindre slid på strukturen. Der er både interne og eksterne indikatorer for bevægelseskvalitet som vil blive formidlet. Måltidet her vil være lokalt, biodynamisk og økonomisk – bæredygtigt.

Formidling

Vi vil hver gang lave et ritual, hvor vi høster vores erfaring med træningen. Vi vil gå sammen to og to og diskutere hvad træningen gjorde for os og hvad vi tager med videre og derefter dele dette i plenum. På den måde vil vi få indsigt i virkningen fra sessionerne. Derudover vil vi dokumentere, hvor mange vi er pr. gang. Vi vil på den måde have både en kvantitativ faktor og en kvalitativ faktor. Vi vil dele disse data på de sociale medier og i vores nyhedsbrev og forhåbentlig vil det skabe grobund for flere berigende projekter.

Bevilliget beløb: 21.392 kr.

Kontakt: Kasper Winther;kasper@suhrs.dk

Læs evalueringen her