Gymnastikhøjskolen i Ollerup ”Nye Fælleskaber 2”

Projektet skaber større lokal involvering og udnytter de lokale ressourcer - både på højskolen, i foreninger og lokalsamfundet til fælles udbytte. Omdrejningspunktet er mere folkelig oplysning, dannelse og tværgående lokalt samarbejde.

Formål

Projektets målsætning er at udvikle højskolens læringsrum for folkelig oplysning og demokratisk dannelse i et langt større samspil med lokale foreninger, skoler, mv.

Projektbeskrivelse

Projektmål 1 - Fremtidens idrætslederuddannelse FIL udvikler sociale aktiviteter med lokalsamfundet og afprøver aktiviteter for nye målgrupper

  • udvikling og realisering af mindst 2 mindre eller større projekter pr. semester i samarbejde med foreningen
  • udvikling og realisering af mindst 2 events med socialt, folkeoplysende sigte i foreningsregi pr. semester'
  • afprøvning af mindst 2 forløb med særlige målgrupper i foreningsregi - f.eks. overvægtige, flygtninge, mv.
  • udvikle og afholde en inspirationsdag for 7.-9. klasses elever i forbindelse med "den åbne skole" og "unge i front" (unglederuddannelse i samarbejde med DGI og skoler)


Projektmål 2 - Hubster, FIL og international linie udvikler samarbejdsplatform sammen med lokalområde 5762 for at skabe større lokal sammenhængskraft

  • Der udvikles nye større projekter/events for en bredere målgruppe i lokalsamfundet - fx et familiecykelløb, Naturlig bevægelse familiedage, Aktive mandage, fællesspisninger
  • Der udvikles aktiviteter for overvægtige børn og familier gennem Fit for kids (et københavnsk projekt for familier som kæmper med overvægt og deraf socialt isolerede børn)
  • Der udvikles en form for værktøjskasse med gode erfaringer, som andre kan bruge. En værktøjskasse som skal give konkrete og handlingsrettede ideer, således at alle foreninger, skoler, institutioner eller andet kan gå i gang med med tiltag som øger den social aktivitet og demokratisering af vores lokale borgere.

Formidling

Evalueringen skal bl.a. ske gennem interview og spørgeskemaundersøgelser på Gymnastikhøjskolen, i Gymnastikforeningen, samt hos udvalgte relevante aktører.
Det vil blive gennemført 1 del-evaluering - se tidsplanen - og i forbindelse med den sidste evaluering vil vi afholde et udviklingsseminar, som en del af erfarings- og videndeling. Værktøjskassen vil være en idebank med gode og let tilgængelige erfaringer for andre foreninger og højskoler.

Bevilliget beløb: 120.000 kr.

Kontakt:: Jens Erik Laulund Skotte   jls@ollerup.dk

Læs evalueringen her