Ry højskole: Pop up højskoler.

Ry højskole nytænker en to dages højskoleform, uden fastetablerede fysiske rammer, der kan opstå i hvilket som helst lokalområde og danne kraftcenter for levende kultur og demokrati.

Formål:

Pop-up Højskolen - Folkemødested og centrum for kulturdemokratisk udvikling.
Arbejdet med Pop-up Højskolen markerer realiseringen af folkehøjskolen som et kulturbåret udgangspunkt for folkelig sammenhængskraft. Et kraftcenter og et udgangspunkt for levende kultur og demokrati. Med Pop-up Højskolen udvikles en nytænkende højskole, bygget på et fundament af kulturelle møder mellem kulturer og mennesker. Pop-up Højskolen er ikke afhængig af særlige fysiske rammer, men kan slå ned overalt, i de faciliteter der findes i byen eller området. 

Pop-up Højskolen skal med sine aktiviteter i 2017, etablere sig som en bæredygtig metode for folkeoplysning, borgerinddragelse, demokratiudvikling, ensomhedsbekæmpelse og styrkelse af folkekulturen. 
Pop-up Højskolen skal inspirere til lignende initiativer blandt landets øvrige folkehøjskoler. 
Pop-Up Højskolen skal nå en lang række borgere der ikke selv opsøger højskolen, og skal ved årets udgang have planlagt en række nye nedslag for 2018. 
Det er Pop-up Højskolens målsætning at bidrage aktivt til folkehøjskolens rolle som aktiv samfundsaktør og at nytænke folkehøjskolens udadvendte rolle i det danske samfund. 

Projektbeskrivelse:

I løbet af 2017 skabes fem meget forskellige Pop-up Højskoler i Region Midtjylland. Pop-up Højskolerne bliver i høj grad skabt i samarbejde med frie skoler i lokalområderne.

I Ry, Rønde, Holstebro, Tarm og Tranebjerg/Samsø skaber Pop-up Højskolerne en række involverende arrangementer, som skal fremelske og udvikle en fornyet bevidsthed om byernes historie, landskab, befolkning og kultur.

I uge 22 samarbejder Pop-Up Højskolen med Bæredygtighedsfestivalen på Samsø om realiseringen af en stor folkefest, borgerinddragelse og koncerter med danske og spanske kunstnere.

I uge 25 afviklers i samarbejde med Ry Højskole Pop-up Højskole på Hotel Himmelbjerget. Denne højskolebegivenhed er henvendt til flygtninge og danske unge og tager sit symbolske afsæt på toppen af den folkelige danske oplysnings smukkeste vartegn. Pop-up Højskolen på Himmelbjerget har et særligt demokratifokus, hvor demokratiet anskues, debatteres og udvikles fra en række teoretiske og praktiske vinkler. Skt. Hans aften afsluttes Pop-up Højskolen med et stor folkebal på selve Himmelbjerget. Festen er åben for alle. Kurset afholdes uden statstilskud.

I Tarm arbejdes der med Pop-up Højskolen i dagene 22. - 23. august og i uge 43. Den 22. - 23. august foregår Pop-up Højskolen i et Halm Colosseum centralt placeret i byen. Halm Colosseum er frilandskonstruktion bygget af halmballer og med plads til 300 deltagere. Konstruktionen blev afprøvet med stor succes i Tarm i juli 2016, og blev opført med hjælp fra lokale landmænd. I uge 43 samarbejder Pop-up Højskolen med en lang række lokale aktører, bl.a. kulturhuset Mejeriet, Blåkilde Efterskole, Balletskolen, Bork vikingeklub m.fl.

Sidst i oktober samarbejder Pop-up Højskolen med Trivselshuset i Holstebro om Pop-up Højskole i det almene boligbyggeri Skjoldgården. I dette område bor en lang række nationaliteter og mennesker med meget forskellig social og kulturel baggrund. Pop-up Højskolen tager her fat i fællesskaber og ensomhedstematikker, der ifølge brugere af Trivselshuset er store udfordringer i området. Pop-up Højskolen sluttes med en stor folkefest med deltagelse af flere af den spanske flamencokulturs største navne. Povl Dissing er også tiltænkt en rolle, men grundet hans sygdom er hans deltagelse usikker.

I Rønde samarbejder vi tæt omkring udvikling af Pop-up Højskolen med Kalø Højskole og forstander Søren Iversen. Pop-up Højskolen er tænkt realiseret i efteråret 2017.

Efter afviklingen af de fem Pop-up Højskoler forestår arbejdet med at samle erfaringerne og herudfra planlægge et program for 2018. 


Formidling:

Pop-up Højskolen indgår i via projektet VERDEN FOR DINE FØDDER i det officielle program for Aarhus 2017. Projektet indgår i den samlede fortælling om og evaluering af kulturhovedstadsåret, og opnår herigennem Aarhus 2017 både national og international opmærksomhed.

Resultaterne af Pop-up Højskolerne i 2017 præsenteres i en rapport udarbejdet af Thorbjørn Carl Hjalager i samarbejde med Anders Hougaard, lektor i sprog og kommunikation ved Syddansk Universitet og Thea Vesti Pedersen fra SAMSKAB kunst og kulturproduktioner APS. 

 Bevilliget beløb: 150.000 kr.

Kontakt: thorbjorn@20first.dk

Læs evalueringen her