Jyderup højskole: Fremtidens brug af land - en folkebevægelse for landbruget.

Jyderup højskole vil skabe en nuanceret og folkelig debat om fremtidens landbrug. Ungdommen skal være med til at finde gode bæredygtige veje for, hvordan vi bruger jorden i fremtiden.

Formål:Projektets mål er at bidrage til at gøre landbrugsdebatten mere folkelig gennem mere nuanceret forståelse af nutidens landbrug og fremtidens muligheder i landbrug, samt gennem diverse formidlingsværktøjer at få flere til at indgår i den offentlige debat.
 
At kickstarte udviklingen af et længere forløb sammen med weekendkursernes elever. Vi vil inddrage deres syn på, hvad der mangler for at brede debatten mere ud og skabe bedre muligheder for tværfagligt og demokratisk samarbejde om vores jorde. 

Projektbeskrivelse:

Weekendkursus  5-7 maj 2017: Veje til fremtiden.
Den første weekend har vi særligt fokus på hvorfor vi skal tage udviklingen i landbruget alvorligt, samt se på udfordringer og veje til at forstå nutidens landbrug og fremtidens muligheder.
Weekenden består af:
- Foredrag om Landbrugshistorie, Landbrugspolitik, Ejerskab over liv 1 (ejerformer, driftsmodeller, jordreformer mm.) og Ejerskab over jord 2 (frøpolitik, bevarings- og forædlingsarbejde, biodiversitet, samarbejdsmodeller)
- Gruppesamtaler og temaborde
- Rollespil om paneldebat – hvor eleverne på kurset sætter sig ind i forskellige synspunkter i landbrugsdebatten som herregårdsmand, husmand og historiker (gennem tidligere gruppesamtaler med inviteret herregårdsmand, husmand og historiker.

Weekendkursus  29. Sep-1.okt. 2017: Ord, lyd og billeder til fremtiden.
Den anden weekend skal vi udvikle det almene sprog om landbruget og arbejde med at få et mere nuanceret billede af brugen af land frem og tilgængelig. Der skal arbejdet med forskellige udtryksformer bl.a. litteratur, musik, lobbyisme, journalistik, DIY jord, foto og film.
Weekenden består af:
- Workshops i forskellige måder at formidle om jordbrug samt opfordre til en almen folkelig debat om brug af jorden.
- Udstilling af de ”formidlingsprodukter” der er blevet skabt i workshoppene.
- Session hvor der indhentes inputs fra eleverne om ideer til udvikling af det længere forløb.

Formidling:

Under de to weekender vil der være en journalist til stede og der vil blive produceret en række artikler med udgangspunkt i både oplæg og diskussioner. De vil dels blive samlet til et mindre hæfte og de vil blive målrettet og sendt som debatindlæg/kronikker til diverse aviser. På den måde vil vi brede diskussionen fra weekenderne ud i den bredere offentlighed.

 Bevilliget beløb: 60.000 kr.

Kontakt: nana@jyderuphojskole.dk

Læs evalueringen her