Grundtvigs Højskole "Cafe Hilleroden"

Cafe Hilleroden er et borgerdrevet mødested for højskolens og lokale unge. Her udvikles ideer og planlægges arrangementer der fremmer lokalt engagement og lærer unge at skabe folkeoplysende aktiviteter til gaven for lokalområdet.

Formål:

At etablere en permanent platform for samarbejde mellem Hillerød by og Grundtvigs Højskole hvor vi har fokus på unge og medborgerrskab.

Projektbeskrivelse:

At åbne Cafe Hilleroden i det regionale spille sted Klaverfabrikken.

Tanken er at Café Hilleroden skal være et nyt café-/aktivitets-/værkstedsmiljø 3-4 dage om ugen på Klaverfabrikken i hele 2018 – som skal udvikles og drives i samarbejde med de øvrige aktører herunder foreninger og borgere, der kan byde ind i sammenhængen. Målgruppen for café Hilleroden er både unge i forskellige udsatte/sårbare positioner, der kommer sammen med professionelle (mentorer, støtte-kontaktpersoner, pædagoger, hjælpere m.fl.) og andre unge der kommer ”af sig selv”. Café Hilleroden skal både tilbyde et fællesskab på tværs, bygge bro mellem ”normal- og specialområdet”, være en ”social træningsbane” med kulturen som fælles tredje, og fungere som trinbræt til andre fællesskaber i Hillerød og som ”kuvøse” for realisering af unges egne ideer.

Café Hilleroden skal I forbindelse med ovenstående afprøve et tilbud ”social færdighedstræning” i grupper – drevet af ungerådgiverne fra Basen i Hillerød Kommune. Der vil samarbejde med fællesspisningen som allerede er etableret og Pop up Food truck om salg af kaffe, kage, mad mm. i forbindelse med caféen – og som muligt praktiksted for nogle af de unge ligesom muligheden for praktikpladser for unge i udsatte positioner hos nogle af de andre sociale og kulturelle aktører skal afprøves.

Vi vil også bruge caféen til at uddanne sociale og kulturelle entreprenører, hvor Grundtvigs Højskoles fag om ”At gør en forskel” kan rettes mod lokale unge som i første omgang ikke går på højskole, med aften undervisning hver anden uge. I dette fag får man mulighed for at gøre en forskel og sammen med andre lokale borgere at bidrage til at ændre lokalsamfund.
Igennem faget vil de lære om NGO arbejde, og de kommer til at være en konkret del af udviklingen og realiseringen af lokale projekter. De vil få kvalifikationer indenfor: Konceptudvikling, udarbejdelse af kommunikationsstrategier, udpegning af målgrupper, pressearbejde, arbejde med sociale medier, ledelse, entreprenørskab og skabelsen af social identitet og engagement.

Vi vil også i caféen arrangere debatter, samtale caféer, musik, lave fællesspisninger og organisere events ud i byen. På den måde – sætter vi højskolen i spil i lokalsamfundet og sammen med lokalsamfundets aktører skaber vi indhold som normalt eksisterer i højskolens osteklokke.

Formidling:

Vi vil udarbejde en evalueringsrapport til FFD og til de formelle samarbejdspartnere. Den vil dels beskrive de resultater, udfordringer og erfaringer vi har gjort os og dels indeholde et idékatalog over, hvad man kan gøre af lignende aktiviteter i fremtiden. Vi vil inddrage udtalelser fra vores primære og sekundære målgrupper samt linke til billeder og film. 

 

Kontakt: Søren Lerche; sorenlerche@gmail.com

Bevilliget beløb: 100.000 kr.

Læs evalueringen her