FFD "Syng, Spis og Snak"

Gennem fællessang, fællesspisning og samtale/debat vil "Syng, Spis og Snak", på 10 højskoler landet over, skabe tilhørsforhold og samvær mellem mennesker der ellers ikke kommer på højskole. Der vil blive indspillet musik til 100 højskolesange og nye sange, som kan anvendes til lignende arrangementer i hjemmet, på arbejdspladser og i foreningslivet.

Formål:

Projektets overordnede formål er at opmuntre til fællesskaber lokalt. Gennem fællessang og spisefællesskaber med fokus på inklusion af lokale beboere, tematikker vedr. sundhed og bæredygtighed samt et gennemgående fokus på kultur, kulturarv og folkeoplysning, vil projektet højne danskernes fællesskabsfølelse og fornemmelse af tilhørsforhold.

Projektbeskrivelse:

Der afholdes, i perioden, mindst 80 sang- og spisearrangementer på 10 udvalgte skoler. Arrangementerne er åbne for alle, og der tages hensyn til, at der skal være mulighed for deltagelse for familier med børn. De udvalgte værtsskoler laver som minimum et sangarrangement i lokalområdet i kvartalet.

Der samarbejdes på lokalt plan med relevante beboerforeninger, kommune, foreninger, biblioteker mv. om arrangementerne. En del steder er der allerede faste samarbejder om foredragsaftner mv. 

Følgende skoler er efter ansøgning udvalgt til at deltage i projektet:
• Vrå Højskole, Nordjylland
• Brandbjerg Højskole, Øst Jylland
• Nørgaards Højskole, Midt/ Nordjylland
• Børkop Højskole, Øst Jylland
• Rødding Højskole, Syd Jylland
• Suhrs Højskole, København
• Grundtvigs Højskole, Hillerød
• Den Rytmiske Højskole, Nordvest Sjælland
• Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Fyn
• Ryslinge Højskole, Fyn

Skolerne lægger vægt på gode erfaringer med at tiltrække lokalbefolkningen i forbindelse med arrangementerne på skolerne. Særligt er der stor interesse for at indarbejde fællessang som en central del af mødet mellem højskole og lokalbefolkning, og der er udbredt entusiasme i forhold til udsigterne til, at kunne sprede fællessangens glæder til flere og nye målgrupper. Der er således meget stor interesse for at benytte de tilbud, såsom app med akkompagnementer, sangenes historie samt det netværk som bygges op og faciliteres omkring projektet. Via dette netværk vil skolerne dele gode erfaringer med de afholdte arrangementer samt inspirere og udfordre hinanden til at arbejde med nye målgrupper, tematikker og i fællesskab at løfte kvaliteten.
Digitalisering og indspilning
Som støtte til projektet og dets udbredelse udarbejdes en mobilapp med fortællinger og beskrivelser af nye såvel som ældre sange. Dette sker for at bakke op om kvalificering af sangvalg til arrangementer og dels for at give deltagere bedre mulighed for at fordybe sig i sangenes tekster og melodier. Ligeledes indspilles der akkompagnement til 100 udvalgte sange.
Dette kan medvirke til at udbrede fællessang i sammenhænge, hvor der ikke nødvendigvis er pianist tilstede – i hjemmet, på arbejdspladser og i foreningslivet.

Formidling:

Via en målrettet medie- og presseindsats, samt omfattende opsøgende arbejde, vil der løbende udvikles og afprøves metoder til at nå nye målgrupper og at få sangen bredt ud i nye kroge i samfundet. Denne indsats evalueres løbende, og vil være rettesnor for udviklingen af projektet fra første dag. 

Kontakt: Rasmus Skov Borring;  rsb@ffd.dk

Bevilliget beløb:  63.000 kr