FFD "Det levende ord"

Gennem digitale medier, vil ”Det levende ord” afprøve nye måder at bringe højskolernes velkendte morgensamling, den personlige fortælling og højskole foredrag, ud af højskolens ramme til nye målgrupper.

Formål:

Projektet ”Det levende ord” tager sit udgangspunkt i højskolernes velkendte folkeoplysnings- og formidlingsformater; morgensamlingen, den personlige fortælling og højskole foredrag, som de bliver praktiseret på daglig basis på langt de fleste højskoler. Kernen i projektet er at afprøve og definere disse formater i nye rammer med nye målgrupper for øje. Med baggrund i Folkehøjskolernes Forenings mangeårige projektarbejde med på den ene side højskolepædagogikken og på den anden den lokale folkeoplysningsoplysningsindsats er det tanken at skærpe de klassiske formater, definere dem på ny og afprøve dem uden for højskolens fire vægge. 

Projektbeskrivelse.

Det forventes af projektet, at
1. der vil blive udviklet en egentlig platform for nye klassiske folkeoplysningsformater i nye rammer – live og elektroniske, som kan komme alle højskoler til gode
2. projektet vil bevirke, at flere højskolelærere ser mulighederne i at bedrive folkeoplysning uden for højskolens rammer.
3. konceptet udvikles således, at der kan rejses penge til en mere fokuseret og længerevarende folkeoplysningsindsats med de nye formater som omdrejningspunkt. Herunder også overveje oplagte samarbejdspartnere.

Det ligger iboende i projektet, at der er tale om formidling. Ud over at give de klassiske højskoleformater og ”det levende ord” et bredere publikum end elever, der allerede befinder sig på en højskole på et langt eller et kort kursus, vil de elektroniske formater også kunne danne grobund for intern inspiration højskolerne imellem.

Der udarbejdes desuden materiale – guidelines – for de enkelte formater, både live og elektroniske, der vil blive distribueret til alle landets højskoler fra centralt hold og via baggrundsgruppen.

Projektet vil være forankret i Højskolernes Hus – i kommunikationsafdelingen – og det vil sikre, at erfaringer og resultater vil blive formidlet ud via allerede eksisterende kanaler: sociale medier, nyhedsbrev og presseindsats.


Perspektiv ud over projektperioden?
Grundlæggende er ideen med projektet at etablere en fast platform og formater, der kan fungere også decentralt. Højskolerne har jo ikke patent på nogle af de klassiske formater, der her er linet op, og praktiseres jo også i vidt omfang i eksempelvis den øvrige folkeoplysningsverden og på undervisningsinstitutioner og projektet vil derfor kunne tjene som inspiration for andre institutioner, organisationer og enkeltpersoner, der arbejder med samme.

Der er tale om et udviklingsprojekt, der har som ambition at etablere en fast platform, der rækker ud over projektperioden. Indeholdt i projektet er altså også at få etableret struktur, både organisatorisk og økonomisk, der gøres permanent.

Formidling:

Projektets karakter vil gøre resultaterne tydelige - da der er tale om et formidlingsprojekt - og resultaterne vil i princippet være tilgængelige for alle.

Konkret vil dokumentationen derfor først og fremmest bestå af:

- Dokumentation af producerede piloter, herunder under bred vurdering af kvaliteten og relevansen af de enkelte piloter.

- Præsentation af etableret platform, herunder muligheder og svagheder.

- Konkrete tal på nåede personer i projektet - både på digitale og fysiske platforme.

Kontakt: Andreas Harbsmeier; ah@ffd.dk

Bevilliget beløb: 325.220 kr. 

Læs evalueringen her