Ry Højskole: Hotel Democracy

Hotel Democracy skaber inspiration til udvikling af borgerindflydelse på Skanderborg kommune og genopliver grundlovs mødet på Himmelbjerget.

Formål:

Formålet med projektet er fortsat at bibringe deltagerne historisk viden om udviklingen af demokrati i Danmark. Vi ønsker i særlig grad at skabe oplysning om de folkelige bevægelsers betydning og herunder den rolle folkemøderne på Himmelbjerget spillede.

Projektbeskrivelse:

Med projektet ønsker vi at fortsætte diskussionerne, der begyndte i jubilæumsåret for Grundloven i 2015. Hotel Democracy blev i løbet af 2015 et begreb i Skanderborg Kommune, og et spændende samarbejde mellem Turistforeningen, Ry Højskole, Skanderborg Museum og Skanderborg Kommune. I det fortsatte projekt ønsker vi især at udvikle flg.:
1. At skabe gensidig inspiration i ideudvikling af demokratiet i Kommunen 3.0 og arbejdet med demokrati med højskolens unge.
2. At insistere på en grundig diskussion af demokrati i Danmark og resten af verden, ikke mindst set i lyset af Danmarks krige i den arabiske verden.
3. Udvikle ideen om igen at gøre Himmelbjerget til centrum for folkelige møder.

Formidling:

• Dokumentationen vil foreligge som en rapport over årets program og evaluering af samme. I denne evaluering deltager repræsentanter de involverede foreninger og organisationer. Projektet kan følges og vil fortsat kunne følges påwww.hoteldemocracy.com. Projektet har været og vil være til stor glæde for borgere i Skanderborg Kommune, Skanderborg Kommune og Ry Højskole.

Bevilliget beløb:       50.000 kr.

Kontakt:       Ole Toftdahl          ole@ryhojskole.dk