Højskolen Skærgården: Er en ny folkelighed under udvikling

En ny folkelighed er tre foredrags - debataftener der skal medvirke til at skabe en ny debatkultur i lokalområdet.

Formål

At skabe en levedygtig platform for en lokalt forankret debat og formulere nye fortællinger om, hvordan folkeligheden kan udvikle sig, når de klassiske fællesskaber udfordres af bl.a. indvandring og individualisering.

Projektbeskrivelse:

Tre foredrags- og debataftner med referent med henblik på udformning af skriftlig opsamling samt udfærdigelse af debatoplæg, fx i essayform, der skal indgå i den videre debat både lokalt og nationalt.
Etablering og efterfølgende projektledelse af en arbejdsgruppe, der skal videreudvikle debatkulturen og sikre en platform hertil.

Projektet skal medvirke til:

1. At skabe debat og samtale om folkelighed anno 2015 og om hvordan vi bygger bro mellem begreber og tendenser, der udfordrer vores fælles ståsted via tre foredrags- og debataftner på højskolen.

2. At skabe grobund for nye fortællinger med et skriftligt materiale, fx i essayform, der kan føre debatten videre i det offentlige rum, både lokalt og nationalt. Det skriftlige materiale skal udarbejdes af en sidste-års studerende i fx filosofi.

3. At sammensætte en arbejdsgruppe, der kan leve videre efter projektet med det formål at brede samarbejdet ud ved at opsøge nye partnerskaber og skabe et forum, der kan videreføre en fornyet lokal debattradition i Herning-området, hvor højskolen i en årrække ikke har haft denne rolle. I løbet af de sidste 10 år er Herning Højskole lukket og Højskolen Skærgården har gennem- og overlevet flere års krise og har etableret sig på et nyt fundament. Gruppen kunne fx arbejde på at skabe et nyt grundlovsmøde, en tradition som er nærmest ikke-eksisterende i Herning.

Formidling

Processen skal dokumenteres og resultaterne formidles i et skriftligt materiale og i kronikform på baggrund af den opsamling og bearbejdning, som referenten sikrer. Derudover vil der søges et samarbejde med det lokale dagblad om løbende at formidle debatten, ligesom vi på højskolens og valgmenighedens hjemmesider også løbende vil dokumentere processen. 

Bevilliget beløb:  37.500 kr.

Kontakt: Vibeke Lundbo vibeke@familiehojskolen.dk

Læs evalueringen her