Gerlev Idrætshøjskole "Sense of belonging"

Sense of belonging er 5 højskoledage der skaber lokalt tilhørsforhold på tværs af alder og social status.

Formål

At udvikle og afprøve nutidige folkeoplysende initiativer der fastholder højskoleformens rolle som kulturel dynamo i et lokalsamfund under forvandling. Det bærende og nytænkende element i denne sammenhæng er at arbejde med tilhørsforhold – Sense of Belonging – på tværs af alder og lokalstrukturer. Ved at arrangere og gennemføre 5 højskoledage, ønsker vi at lokalsamfundet får øget kendskab til højskolen som lokal kulturinstitution, hvor faglighed og inspirerende læringsrum kan bidrage til øget tilhørsfoldhold og at udvikle og afprøve nye mødeformer og indhold, der kan understøtte nye dannelsesmæssige og folkeoplysende tilhørsforhold, der inddrager alle sanser (Sense of Belonging) på tværs af familier, på tværs af alder og på tværs af lokalsamfundets organisatoriske strukturer. Erfaringerne fra projektet skal synliggøre og dokumentere, at højskolens rolle som folkeoplysende aktør er vigtig, og at højskolen kan bidrage til øget tilhørsforhold dels internt i lokalsamfundet og dels mellem højskole og lokalsamfund.

Projektbeskrivelse:

De fem højskoledage skal hver indeholde:
1. Lokale debattemaer af fælles interesse eks. fordelt på de fem dage,
- højskolen i dagens Danmark
- højskolens rolle i lokalsamfundet
- flygtninge i lokalsamfundet
- hvordan kan foreninger og organisationer samarbejde bedre i lokalsamfundet
- fremtidige pædagogiske tendenser for skole- og børneinstitutioner i lokalsamfundet
- sundhedsudviklingen i lokalsamfundet
- kulturmøde med højskolens internationale elever
2. Fællessang
3. Fysisk leg og bevægelse for aldersgrupper
4. Fysisk leg og bevægelse på tværs af aldersgrupper
5. Ønskebrønden (forslag til særlig gæst eller tema på næste højskoledag)
6. Fællesspisning

Formidling:

Højskoledagene vil blive fuldt af en journalist, der opsamler dels på den enkelte højskoledag og dels samler alle dagene i en logbog/rapport med afsluttende opsummering af forslag til fastholdelse af tilhørsforhold.
Erfaringerne skal dels formidles videre til Slagelse kommune med mulighed for at påvise at højskolens rolle i lokalsamfundet kan udbredes til de omkringliggende lokalsamfund og til kommunen generelt. Den afsluttende rapport tilsendes FFD. 

Erfaringerne med dette projekt kan overføres til anvendelse på andre højskoler. 

Bevilliget beløb:      99.320 kr

Kontakt:                   Martin Lykkegaard  martin@gerlev.dk