FFD og Højskolerne: Folkeoplysning for flygtninge

Folkeoplysning for flygtninge samler de folkeoplysende institutioners initiativer til god integration af flygtninge i Danmark.

Formål

Under de folkeoplysende organisationers initiativ ”Folkeoplysning for flygtninge” ønsker højskolerne at bidrage til integration af flygtninge i Danmark og medvirke til initiativer der kan afhjælpe flygtningenes situation, når de er i landet.

Projektbeskrivelse:

Højskolerne arrangerer 2 inspirations møder, hvor kommuner, asylcentre, Røde Kors og andre med interesse inviteres og skaber initiativer på området. Succeskriteriet er at der samles mindst 20 højskoler og et bredt udsnit af andre institutioner og organisationer, og at der kommer konkrete aftaler og aktiviteter ud af møderne.
Derudover arrangeres et erfarings udvekslings møde mellem højskolerne, for at udbrede kendskabet til udfordringerne og tage initiativer på de enkelte højskoler. Succeskriteriet er at vi kan samle mindst 10 højskoler og at højskolerne tager initiativer til at få flygtninge på højskole.

Formidling:

Højskoleforeningen vil dokumentere resultatet ved en kortlægning af aktiviteterne for flygtninge på landets højskoler. Samt formidling af erfaringer fra skolerne gennem hjemmesiden og forhåbentlig gennem medieinteresse.

Bevilliget beløb:   51.770 kr.

Kontakt:               Jakob Hvenegaard   jha@ffd.dk

Læs evalueringen her