Djurslands Folkehøjskole: Alle stemmer

Alle stemmer vil udbrede kendskab, ejerskab og deltagelse i demokratiet for alle befolkningsgrupper.

Formål:

Formålet er at engagere personer med psykisk udviklingshæmning i demokratiet og give dem en følelse af, at de også har ejerskab over samfundet - herunder demokratisk debat og valghandlinger.

Projektbeskrivelse:

Baggrunden for projektet er ønsket om at udbrede demokratiet og muligheden for deltagelse heri til en marginaliseret gruppe, for hvem det stort set er umuligt at deltage, som forholdene er i dag, nemlig personer med psykisk udviklingshæmning, som der ifølge Landsforeningen LEV findes ca 30.000 af i Danmark. Der findes ingen valide målinger af stemmeprocenten blandt personer med psykisk udviklingshæmning, men en række mindre undersøgelser peger på, at den ligger omkring 25 procent ved kommunal- og folketingsvalg - og betydeligt lavere til EP-valg (ca 10 %)

Projektets mål er, at skabe et forum for politisk debat og deltagelse for personer med udviklingshæmning. Det er en gruppe mennesker, som oplever at det er svært - nærmest umuligt - at navigere i det politiske landskab og fx finde ud af hvem man skal stemme på, fordi der ikke tænkes i denne gruppe når der fremstilles valgmateriale, stemmesedler og debatter - eller når medierne beskæftiger sig med politik. Hvis målet nås, vil alle personer med udviklingshæmning have et velfungerende "sted" at gå hen, hvor de kan blive oplyst om - og deltage i - demokratiet. 

Det nye ved "Alle stemmer" sammenlignet med andre projekter, som har haft som erklæret mål, at øge stemmeprocenten blandt personer med udviklingshæmning, er blandt andet at "Alle stemmer" ikke er knyttet op på et bestemt valg. Naturligvis bliver det skudt i gang i et valgår, men det er intentionen at projektet skal løbe kontinuerligt uafhængigt af - men naturligvis også med stort fokus på - valg til både Europaparlamentet, Folketinget og landets kommunalbestyrelser. Der er tradition for at lignende tiltag skyder op ved hvert valg, men når der så er valg igen fire år senere, starter man forfra. Det mener vi ikke er formålstjenstligt. Dels er der jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen og igen, og dels (og det er måske endnu vigtigere) er det langt fra optimalt for personer med psykisk udviklingshæmning at blive tæppebombet med budskabe r i en kort periode op til valget. 

Formidling:

Projektet vil via hjemmesiden beskrive aktiviteterne, metoderne og den fremgangsmåde, som bliver fulgt.
Formidlingen af projektresultaterne vil være til glæde for både projektets målgruppe (personer med udviklingshæmning), deres pårørende og professionelle på området og for politikere og medier, som interesserer sig for problemstillingen omkring demokratisk ligeværd.

Bevilliget beløb:       80.000 kr

Kontakt:        Peder Rasmussen         peder@djfh.dk

Læs evalueringen her