Projekter 2014

Læs om og bliv inspireret af de projekter, der har fået bevilling fra folkeoplysningspuljen i 2014.

20 projekter fik bevilliget puljemidler i 2014

Der blev samlet bevilliget penge til 20 projekter til et samlet beløb på 2.141.317 kr. Puljen var på 3.303.312 kr., og der blev blev søgt til 28 projekter i alt.

Læs mere om projekterne