Projekter 2014

Læs om og bliv inspireret af de projekter, der har fået bevilling fra folkeoplysningspuljen i 2014.

20 projekter fik bevilliget puljemidler i 2014

Der blev samlet bevilliget penge til 20 projekter til et samlet beløb på 2.141.317 kr. Puljen var på 3.303.312 kr., og der blev blev søgt til 28 projekter i alt.

Læs mere om projekterne

Formål: At sætte fokus på og udvikle de gamle sang- og fortælletraditioner, samt at udvikle en ny folkelig fortælle uddannelse.

Læs mere om projektet.

Formål: Nørgaards Højskole vil sikre og udbygge et samarbejde imellem forskellige kulturelle og kirkelige organisationer i området.

Læs mere om projektet.

Formål: At højskole og borgere mødes og udfordres på holdninger og værdier, både i forhold til menneskelivet og til samfunds udviklingen.

Læs mere om projektet.

Formål: Oplysning, debat og formidling af ny dansk litteratur.

Læs mere om projektet.

Formål: Den Rytmiske Højskole vil meget gerne være en lokal kulturinstitution, som skaber rum for folkeoplysning og kulturoplevelser i en vekselvirkning mellem højskoleelever og lokalbefolkningen.

Læs mere om projektet.

Formålet er at skærpe højskolens rolle som kulturelt kraftcenter på Falster og Lolland. Højskolen skal være fællesnævneren for folkeoplysning og fællesskab i lokalområdet. Derfor vil vi med dette projekt udbyge det eksisterende samarbejde med de lokale oplysningsforbund, DGI og kommunen og give det endnu mere volumen og kvalitet.

Læs mere om projektet.

Formål: Målet er at fejre 100 året for Grundloven med særligt fokus på, at kvinderne fik valgret og dermed tog de første spæde skridt mod ligestilling.

Læs mere om projektet.

Formål: At styrke kvaliteten og udbredelsen af kunsten via folkeoplysende aktiviteter i Vejle og opland. At samle en større og bredere sammensat gruppe af kunst(for-)brugere i området. At formidle kunst og kunstnere fra toppen af dansk kulturliv. At udbrede kendskabet til vores kunstinstitutioner både kommunalt og regionalt.

Læs mere om projektet.

Formål: I samarbejde med LOF Kalundborg vil Ubberup Højskole tilbyde et tidssvarende livsstilsforløb, som skal styrke LOF´s ”brand” i forhold til nye målgrupper. Vi ønsker at oplyse, især den yngre voksne generation, om de mange styrker/muligheder ved lokale oplysningsforbund. Give dem et alternativ til fx fitnesscentre.

Læs mere om projektet.

Formål: Ubberup Højskole har i mange år, med stor succes, anvendt supermarkeder som læringsrum for højskolens elever. Vi ønsker at bringe folkeoplysningen helt ud i den almindelige dagligdag hos borgerne. På den baggrund har vi skabt kontakt til Føtex Kalundborg, for at udvikle et bæredygtigt sundhedsfremmende samarbejde. Et nytænkende samarbejde mellem en højskole og en kommerciel virksomhed.

Læs mere om projektet.

Formål: Gennem Samarbejde mellem mindst 20 højskoler, DB, og COOP, at styrke det folkelige engagement i demokratiet, gennem at skabe konkret forbindelse mellem det nære, levede demokrati og det parlamentariske demokrati.

Læs mere om projektet.

Formål: At tilrettelægge 4 folkemøder for at forny "mødet" mellem højskole og borgere om en række væsentlige folkelige udfordringer.

Læs mere om projektet.

Formål: "Vi er på højskole" skal skabe sammenhængskraft mellem højskolen og det omkringliggende samfund. Med ønsket om at blive en væsentlig faktor i borgernes demokratiske dannelse, skal højskolen i samarbejde med FOF Djursland blive et sted, man kommer for at blive beriget, og som man identificerer sig med.

Læs mere om projektet.

Formål: 100 året for kvinders grundlovssikrede stemmeret i 2015 er baggrunden for et år med særlig fokus på, og oplysning om udviklingen af demokratiet i Danmark, og på demokratiets vilkår i resten af verden.

Læs mere om projektet.

Formål: Vi ønsker at skabe en større bevidsthed om de muligheder og udfordringer, vores demokrati i dag står over for. Vi vil debattere vores demokrati anno 2015 og skabe en debat om, hvilke grupper der i 2015 ikke reelt er inkluderet i demokratiet.

Læs mere om projektet.

Formål: Festival on the Hill skal med sin store bredde i kunstneriske udtryk være med til at pege på nye kunstneriske sprog- og udtryksformer, når der tales om kirkekunst.

Læs mere om projektet.

Formål: At revitalisere den allerede eksisterende højskoleforening, der har hjemme på Hadsten Højskole, så en større og bredere del af borgerne i Favrskov Kommune bliver involveret.

Læs mere om projektet.