Vrå Højskole "Fortæl i Nord"

Fortæl i nord, sætter fokus på fortællingen som redskab til formidling af holdninger og værdier.

Formål:

At højskole og borgere mødes og udfordres på holdninger og værdier, både i forhold til menneskelivet og til samfunds udviklingen.

Projektbeskrivelse:

Ved at sætte fokus på dannelsesbegrebet og gennem fortællingen, vil vi udvikle en forståelse for det talte ords værdi.
Vi vil fremme fortællingen i Vendsyssel/Nordjylland med Vrå Højskole som base ved at give ikke bare højskoleelever, men alle borgere med interesse for en god fortælling, mulighed for at dygtiggøre sig indenfor fortællekunsten gennem en fortællekreds.
Højskolens folkeoplysning udbredes til det omgivende samfund, med fortællingen som vidensdeling og fællesskabsskabende middel. Derved skabes større sammenhængskraft mellem højskole og samfund gennem et fortælleunivers. Et univers som blandt andet skal indeholde foredrag af professionelle, kendte fortællere og arrangementer ved egnens foreninger, skoler, institutioner med medlemmer af fortællekredsen. Det sidste kan ikke forventes før tidligst i efteråret 2015.

Formidling:

Der udfærdiges en rapport sammen med regnskabet, der dokumenterer, hvor mange der har deltaget, samt hvor ofte og i hvilke regi aktiviteterne har fundet sted.

Fortællekredsen skal have sin egen hjemmeside. Her skal de fortællende medlemmer kunne præsentere sig. Præsentationerne giver foreninger, skaoler og institutioner, mulighed for at kende fortællerne, så de kan komme ud med deres fortællinger.

Bevilliget beløb:   93.000 kr

Kontakt:   Pia Schnoor  pia@vraahojskole.dk