Vestjyllands Højskole: Festival for ny dansk litteratur

Gennem oplæg og debat om ny dansk litteratur engageres lokale borgere og elever i de store spørgsmål i livet.

Formål:

Oplysning, debat og formidling af ny dansk litteratur.

Projektbeskrivelse:

Litteraturen og højskoler hører sammen.  En hel masse unge ikke-kunstnere har igennem tiden som en del af deres dannelse læst og diskuteret litteratur i højskoleregi. For højskolen er det et privilegium og forpligtelse at leve i spændingsfeltet mellem tradition og ny-tænkning.

Gennem oplysning og formidling af ny dansk litteratur og udgivelse af skriftserie for ny dansk litteratur, samt debat om litteraturen, skal højskolerne bliver en del af forfatternes univers og sparringspartnere i deres fremtidige virke.
Ved deltagelse i læsegrupper af festivalens deltagere og andre inviterede læsegrupper fra egnen, bliver festivalen også  inspiration for lokalområdet.

 Som optakt laves oplæsningsaftener andre steder i Danmark, primært København. Vi vil lave debatpaneler mellem forfattere, læsere og kritikere, samt oplæsning af tekster fra Skriftserien ved forfatterne. 

Formidling:

 Skriftserien                                                                              Evalueringsrapport                                                                              Billedserie                                                                                        Kunstprodukt i form af en danseforestilling                                            Pressedækning i form af artikler og anmeldelser

Bevilliget beløb:   112.615 kr.

Kontakt: Else Mathiassen    em@vestjyllandshojskole.dk

Se mere om skriftserie og festivalen her: http://www.vestjyllandshojskole.dk/index.php/nyheder/299-skriftserie-for-ny-dansk-litteratur-3.html

https://www.youtube.com/watch?v=0F_bLzznPLs

https://www.youtube.com/watch?v=Io9l11cB8XY

http://tankeromsproget.blogspot.dk/2015/04/skriftserie-3-for-ny-dansk-litteratur.html