Vestjyllands Højskole: En hyldest til fortællingen

En hyldest til fortællingen vil gennem en fortællefestival lægge grund til en folkelig fortælleuddannelse.

Formål:

At sætte fokus på og udvikle de gamle sang- og fortælletraditioner, samt at udvikle en ny folkelig fortælle uddannelse.

Projektbeskrivelse:

Vi ønsker at finde nye retningslinjer for, hvordan en egentlig moderne folkelig fortælleuddannelse skal se ud i fremtiden. Og ad den vej vække interessen hos nye og yngre kommende fortællere - både til uddannelsen samt ude i det offentlige fortællerum.

Gennem 2 dages fortælle festival, vil vi hylde fortællingen og afholde seminar om, hvordan fortællingen i fremtiden skal udvikles og hvordan nye traditioner også kan få plads. Desuden vil vi op til og efter festivallen lave offentlige fortælle arrangementer - et månedligt stort fortælle arrangement, hvor vi inviterer fortællere udefra og der ud over vil vi afholde enkelte fortællearrangementer, hvor det vil være højskolens lærere og eventuelt elever der vil fortælle og formidle. Disse arrangementer vil kunne erstattes af en anden form alt efter seminarets udvikling og de ønsker på området de enkelte deltagere og egnens befolkning måtte have.

Formidling:

Fortællearrangementerne, flyers, lokal presse, fortælle task force, skolens hjemmeside. www.vestjyllandshojskole.dk

Bevilliget beløb:    118.236 kr.

Kontakt:    Else Mathiasen   em@vestjyllandshojskole.dk