Vallekilde Højskole: Røst Festival i Operaen

Vallekilde Højskole vil i samarbejde med en række andre højskoler og Det Kongelige teater få de unges stemmer helt frem i lyset ved at invitere dem op på en af landets allerstørste og mest ikoniske scener.

Projektbeskrivelse:

  1. At opnå ny viden om arbejdet med talen i et folkeoplysningsperspektiv samt udvikle partnerskabet med arrangørerne bag Ta’ ordet på Bergen Universitet.
    Succeskriteriet er, at vi får ny viden og inspiration, der kan komme højskolelærere og -elever, der arbejder med talen og det talte ord til gavn. Desuden at vi får videreudviklet relationen og samarbejdet med Bergen Universitet og arrangørerne bag Ta' ordet, så vi fremover fortsat kan sparre med og inspirere hinanden på tværs af landegrænser.

    2. At sætte spot på at unges erfaringer, holdninger og drømme har stor værdi for det danske samfund ved at afholde Røst Festival i Operaen den 13. november 2021 i partnerskab med Det Kongelige Teater. Derudover at sætte fokus på højskolen som en platform for unges engagement. Vi har de seneste tre år afholdt Røst Festival for højskoleelever fra hele landet på KØS Museum for kunst i det offentlige rum. I 2020 afholder vi Røst Festival på Egmont Højskolen, og i 2021 er det altså planen at indtage Operaen, så de unge stemmer kan komme helt frem i lyset.
    Succeskriteriet er, at de unge, der holder tale på festivalen, får en god oplevelse og dermed mod på at tage ordet igen fremover, og at publikum får et givende indblik i unges livsverden, der kan skabe eftertanke og nye indsigter. Kvantitativt er succeskriteriet, at mindst 8 højskoler deltager i Røst Festival 2021, og at der derudover kommer mindst 250 eksterne gæster.

Formidling:

Vi vil formidle erfaringerne fra studieturen til Bergen på røst.dk samt Røsts sociale medier. Håbet er bl.a. at kunne lave nye øvelser til vores undervisningsmaterialer på baggrund af inspiration fra Ta’ ordet. Derudover vil vi formidle erfaringerne direkte til de højskoler, der er en del af Røst. (Pt. har vi syv kernehøjskoler + en håndfuld lidt løsere tilknyttede højskoler.)
Den store fortælling om de unge talere, der indtager Operaen, hvor verdensstjerner har deres daglige gang, vil vi søge at få ud i nationale medier. Derudover vil vi evaluere projektet grundigt både fra et internt højskoleperspektiv og fra et eksternt publikumsperspektiv. Hertil vil vi få hjælp af Ungdomsbureauet, der har stor erfaring med kvalitative evalueringer og desuden er partner på Røst sammen med Vallekilde Højskole.

Bevilliget beløb:                 168.350 kr.

Kontakt:                              Pia Beltoft: pia@vallekilde.dk