Vallekilde Højskole: ”Samtidssang”

Vallekilde Højskole vil indsamle sange med samtidstemaer og afholde sangarrangementer, hvor nuværende og nye sange synges og debatteres.

Formål

Samtidssang er et nationalt og nytænkende sangprojekt, der skal opildne danskerne til at digte, indsamle og synge nye samtidige sange. Ved at sætte fokus på både at digte, indsamle og synge sammen, skal Samtidssang skabe et ‘sangværs-baseret’ fællesskab, hvor det danske sprog, sangglæden, højskolebevægelsen og holdningsudvekslinger bliver dyrket, samlet, sanset og sendt både ud i verden og ind i den enkelte.

Projektbeskrivelse

Projektmål og plan - Digt

Underprojektet “Digt” handler om at etablere og afvikle workshops for lokale sangtekst-skrivere rundt om i landet. Dette kan foregå på skoler, højskoler og uddannelsesinstitutioner, hvor lærerne arbejder med at remixe og nyforfatte tekster til samtidssange, men det kan også være i form af dags- eller weekend-masterclasses med fremtrædende danske tekstforfattere i de større byer.

Projektmål og plan - Indsaml

Allerede nu er der indsamlet omkring 20 samtidssange (se eksempler længere nede i ansøgningen eller på www.samtidssang.dk fra danske forfattere som Stine Pilgaard og Charlotte Weitze, avisdigteren Lars Kanit, radioværten Tore Leifer og musikeren Ida Exner.
Dette indsamlingsarbejde skal i projektperioden struktureres, faciliteres og rammesættes af en “Indsaml-tovholder”, der designer og opsætter en nem og demokratisk funderet måde at indsende og dele tekster på. Her tænkes konkret på en Wikipedia-inspireret tilgang, så der skabes en online-database over aktuelle samtidssangtekster, hvor det er muligt for alle at uploade og dele tekster med hinanden.

Projektmål og plan - Syng

Den sidste del af Samtidssang fokuserer på at få arrangeret, samlet og struktureret fællessangsarrangementer over hele landet, hvor deltagerne synger både klassiske højskolesange og nye aktuelle samtidssange. I løbet af aftenen skal deltagerne også diskutere og samtale om sangteksterne og de emner, som de berører, så det bliver et “sangvær”: en kombination af at synge og snakke om aktuelle emner. 

Formidling

Efter endt projektperiode evalueres og formidles projektresultaterne for alle tre underdele i en samlet rapport til FFD - herunder plan for videreudvikling og drift af online-databasen samt tovholdere på de tre underprojekter Digt, Indsaml og Syng.

Bevilliget beløb: 37.665 kr.

Kontakt: Thomas Vigild thomas@vallekilde.dk