Ungdomshøjskolen ved Ribe: ”UHR skoven”

Ungdomshøjskolen ved Ribe vil i samarbejde med lokale skabe en skovhave og et mødested i landsbyen Vester Vedsted, hvor (UHR) og landsbyen kan sætte fokus på tanker, ideer og aktiv handling i forhold til bæredygtighed og problemstillinger vedrørende klimaforandringer.

Formål

Det konkrete projektmål er skabe en skovhave bygget på permakultur-principper. Vi ser permakulturens dyrkningsprincipper som en praktisk måde at finde et bæredygtigt alternativ til den konventionelle dyrkning af monokulturafgrøder. Permakulturen sætter i sit væsen fokus på bæredygtighed og dyrkning af flere afgrøder i samme økosystem.

Projektbeskrivelse

Etableringen af haven skal udbydes som fag på højskolen, men samtidig lægges ud som et landsbyprojekt, hvor ung som gammel, kan deltage og bidrage – vi etablerer gruppen UHR-skovens venner.

I projektforløbet bliver der skabt forskellige arrangementer, der passer ind i havens årshjul. Fællesarrangementer, hvor der er fokus på eksempelvis mosteri/ciderproduktion af moden frugt, høstfest, podning af træer, biavl/slyngning af honning, etablering af bede/nye dyrkningsmetoder mm.

Fællesskabet dyrkes via praktiske aktiviteter, hvor både lokale personer og ”eksperter” udefra inviteres og vil blive involveret i workshops og inspiration til havens udvikling.

Vi vil i hele forløbet sætte fokus på lokale ressourcer og ressourcepersoner. Eksempelvis vil vi have fokus på at finde lokale leverandører af kompost, bygge- og etableringsmaterialer – dette ud fra den tanke at bidrager man til og inddrages i projektet, er der skabt grobund for fællesskab!

Formidling

Som en del af projektet vil vi formidle vores arbejdsprocesser, ideer samt praktiske løsninger og resultater på sociale medier og via UHRs hjemmeside. Derudover udarbejder vi afsluttende en rapport på FFD´s hjemmeside. Vi ønsker at inspirere andre højskoler eller enkelt personer til konkret handling mod en mere bæredygtig tilgang.

Bevilliget beløb:10.000 kr.

Kontakt: Christian Lykou;  levellers75@yahoo.dk