Silkeborg Højskole: Hvor er det ansvar, som alle må bære

Hvor er det ansvar som alle må bære udvikler en "social opperation dagsværk", hvor højskolen møder og engagerer udsatte grupper i lokalområdet.

Formål:

Projektet har til formål at fordre ansvar og handling i vores lokalsamfund. Det aktive medborgerskab er et formål for dette projekt, lige så vel som det er et formål for den generelle folkeoplysning. På lang sigt er drømmen, at landets højskoler en gang om året/pr semester står sammen om at gøre sig gældende i deres lokalsamfund - for på den måde at skabe sammenhængskraft højskolerne imellem og vise et stærkt billede af hvad højskolerne er, og hvad fællesskabet kan bære. Projektet skal fordre til ansvar og handling i de lokalsamfund, som vi hver især er en del af. Projektet tager sit udspring på højskolen, fordi den er en ressourcefuld instans for fællesskab, engagement, handle- og sammenhængskraft. Men ofte forbliver disse kvaliteter inden for højskolens fire mure. Det vil dette projekt gøre op med.

Projektbeskrivelse:

Det centrale mål for projektet er et møde mellem højskolen og dets lokalsamfund.
Ved at engagere sig og gå på opdagelse i det lokale vil højskolens elever, gennem en af højskolen afholdt workshop, kunne arrangere fællesskabende aktiviteter med udgangspunkt i et møde mellem mennesker. Vi er interesseret i at møde den uafhængige borger på et personligt plan. Aktiviteterne vil bygge på det behov der findes i lokalsamfundet, samt den fagprofil og/eller interesse som eleverne har for at aktiviteten på den måde bliver vedrørende for både elev og borger.
En bevidstgørelse hos højskolens elever om deres ansvar og muligheder for at handle socialt.
Forud for mødet vil eleverne gennem foredrag, oplæg og debat blive udfordret på deres forståelse af "det ansvar, som alle må bære", for på den måde at skabe egen tilknytning til emnet. Ved at forankre elevernes forståelse af social ansvar i konkrete handlinger og sidenhen i en opsamling af oplevelserne, skabes der redskaber til at eleven også kan tage dette ansvar med sig efter endt højskoleophold.
Vi vil i første omgang invitere tre højskoler til at tage del i projektet
Ved at lade sig udbrede og dele inspiration og erfaring får projektet den ønskede dimension af sammenhængskraft højskolerne i mellem. Fælles står vi stærkere og et sådant samarbejde vil styrke højskolernes position ift de øvrige uddannelsestilbud.

Formidling:

Der søges om samarbejde og formidling gennem et lokalblad i Silkeborg, for på den måde at opretholde relationen til det lokale.

På højskolens hjemmeside vil eleverne dokumentere projektdagene gennem forskellige medier.

Der søges desuden om formidling gennem højskolebladet, da et af målene med dette projekt netop er at inspirere andre højskoler til at tage del i deres lokalsamfund.

Dokumentation af forløbet, så det bliver lettere at invitere andre højskoler ind i lignende forløb fremadrettet.

Bevilliget beløb:   58.354 kr.

Kontakt:   Jan Lundum    jl@silkeborghojskole.dk