Silkeborg Højskole: 4 folkemøder i Silkeborg

På fire utraditionelle måder mødes elever og lokale til debat om væsentlige folkelige udfordringer.

Formål:

At tilrettelægge 4 folkemøder for at forny "mødet" mellem højskole og borgere om en række væsentlige folkelige udfordringer.

Projektbeskrivelse:

Oplysningsprojektet vil eksperimentere med nogle  

1. nye og overraskende former for oplysningsaktiviteter
2. nye og overraskende mødesteder for oplysningsaktiviteter
3. nye samarbejdspartnere
4. et nyt møde mellem højskolens nationale og internationale
elever og Silkeborgs lokale borgere

Projektet finder sted i form af 4 folkemøder:
1. September måned:
Kunstforedrag og jazzkoncert på Kunstcenteret Silkeborg Bad
med hhv. kunstneren Martin Bigum om "Kunsten i samfundet -
eller æstetikkens vigtighed" og jazzgruppen Elliott, inkl. fælles-
spisning i det grønne
2.Oktober måned:
Politisk debat i loungen på Silkeborg Stadion under overskriften:
"Hvor ligger den politiske magt i Silkeborg - i byrådssalen eller i
loungen på Silkeborg Stadion?
3. November måned:
"Naturvidenskab og kunst" som forelæsning og performance ved
atomfysiker Holger Beck Nielsen og kunstner Mette Høst
4. December måned:
"Generationsmøde" med afsæt i oplæsning og foredrag ved
forfatteren Hassan Preisler og efterfølgende gruppedebatter
mellem især pensionister og unge højskoleelever; inkl.
fællesspisning

Formidling:

Vi vil beskrive resultater af aktiviteterne, således at både samarbejdspartnere og vi selv kan sikre opsamling på erfaringer. Resultaterne vil i givet fald også kunne formidles til/via FFD til andre højskoler, hvis der samlet tages initiativ hertil.

Bevilliget beløb:           57.280 kr.    

Kontakt: Carsten Kolby Kristiansen      ckk@silkeborghojskole.dk