Løgumkloster Højskole: Gene-Røst

Løgum Kloster Højskole vil med Gene-Røst lave filosofiske samtalesaloner, der skal generere dialog på tværs af generationer om vigtige og svære emner.

Formål:

At arrangere møder mellem lokale og højskoleelever, så borgerne i Skolens yderlige danske grænseegn tørster efter viden, oplysning, kultur, mening, liv. Efter unge der godt gider deres område og dem, efter kreative der går i dialog. Efter en højskole der gerne vil forstå sig som en af egnens kulturinstitutioner.

Projektbeskrivelse:

I projektet indgår 6 filosofiske samtalesaloner, der rammesættes med et online forarbejde der henvender sig til de forskellige målgrupper unge/ældre, lokale/elever på hver deres sprog.

Emnerne kunne være:

- Generationskløft i en verden hvor alle er unge
- Corona og livet før og efter
- Klimaforandringer og de 17 verdensmål
- Hvad er en persons eftermæle
- Gud og hver mand - om kvindebilleder i Biblen (Eva er den fede)
- Tør du tro - om at være spirituel eller troende eller det modsatte

Så længe restriktionerne varer, vil samtalesalonerne være delvist virtuelle ( Online )
Til hver samtale salon hører følgende aktiviteter:

- Forberedelse af emnerne
- Kontraktering af panel, der skubber samtalen i gang
- Pædagogisk motivering / forberedelse af emnet til den unge målgruppe (film)
- pædagogisk motivering / forberedelse og den ældre målgruppe (velskrevne blogs) som er del af Løgumkloster Højskoles hjemmeside
- facilitering af samtale salonen
- Fremstilling af aftenens pointer til Gene-Røst bloggen
- skriftlig evaluering

Formidling:

Alle samtalesaloner dokumenteres på LKHS hjemmesides blog/underside der laves til "gene-røst"
Hver samtalesalon evalueres spørgeskemaer til alle deltagere, hvor der er mulighed for uddybelse af enkelte bidrag.
Interesserede deltagere inviteres til at bidrage med deres tanker om forbedringer til projektlederen.
Projektlederen udvikler faciliteringen af samtalesalonerne og sammenfatter både tilfredshed, deltagelse og faciliteringsgrebene i en kort artikel, som også bliver tilgængeligt på hjemmesiden

Bevilliget beløb: 50.000 kr.

Kontakt: Ursula D Pederseninfo@logumklosterhojskole.dk