Løgumkloster Højskole: Den Levende Middelalderhave

Løgumkloster Højskole vil etablere ”Den Levende Middelalderhave". En have, med mange oplevelsesrum og en stor mangfoldighed af urter, grøntsager, stauder, buske og træer.

Formål:

På Løgumkloster Højskoles ca. 1,5 hektar store grund etableres ”Den Levende Middelalderhave" – en både historisk og bæredygtig have, der inspirerer til fordybelse, ro, fællesskab, kreativitet og større naturforståelse med afsæt i FN’s 17 Verdensmål. En have, der med mange oplevelsesrum og en stor mangfoldighed af urter, grøntsager, stauder, buske og træer, skal give børn, unge, borgere i lokalområdet samt elever og lærere på højskolen lyst til at gribe og begribe naturen og forstå sammenhængen fra jord til bord samt styrke ånd og hånd.

Projektbeskrivelse:

 Middelalderhaven skabes i en nutidig kontekst i forhold til den selvforsynende skovhave og den naturnære have. Haven har også et sundhedsfremmende sigte og inddrager elementer fra haveterapi i forhold til havens rum og det praktiske arbejde i haven.
 - At skabe en levende historisk have for lokalbefolkningen og de lokale foreninger i Løgumkloster og omegn, hvor de kan mødes på tværs af generationer til fællesspisninger, foredrag, historiske vandringer, naturture, m.fl. Der afholdes mindst 4 fællesskabsfremmende borgerrettede aktiviteter pr. år og mindst 10 rundvisninger/foredrag i haven pr. år samt opnås 250 besøg årligt.
- At indrette en have, hvor mennesker i alle aldre kan gribe og begribe naturen og forstå sammenhængen fra jord til bord. Målet er etablering af et frivilligt team af lokale borgere, der både får oplysning om bæredygtigt havebrug og i praksis lærer disse principper, samt at de får oplevelsen af mening og fællesskab. Hertil udvikles 12 undervisningsforløb om bæredygtigt havebrug og natur passende til alle årets måneder, så frivilligt arbejde bliver en folkeoplysende aktivitet.
- At indrette en have med plads til den vilde, artsrige natur og til de stille fordybende aktiviteter med mindst 10 aktiviteter indenfor haveterapi (foredrag, koncerter, meditation mm) samt fag i ugekurser og lange kurser med fokus på den helende have og mental sundhed.

Formidling:

Middelalderhaven vil få en hjemmeside til booking af aktiviteter og kontakt. Der tilknyttes et nyhedsbrev en gang i kvartalet. Der etableres en facebookgruppe, der også tjener til idéudvikling og kommunikation mellem brugerne. Evalueringen skal formidles til alle samarbejdspartner samt til en bredere kreds af naturinteresserede, lokalråd og højskoler i hele landet. Højskolens elever (journalistik, projektledelse) vil i perioder overtage nogle formidlingsopgaver under supervision af forstanderen.

Bevilliget beløb:                   105.800 kr.

Kontakt:                               Ursula D Pedersen: ursula@lkhs.dk