Livsstilshøjskolen Gudum: Øget debat, lokal højskole og styrket markering

Livsstilshøjskolen Gudum vil gennem en række åbne arrangementer skabe øget debat og folkeoplysning i lokalområdet og skabe naturlig interesse for skolen hos de lokale.

Formål:

Gennem regelmæssige fællesmøder med lokalbefolkningen at styrke debatten, øge kendskabet til højskolens arbejde og tiltrække nye målgrupper af kursister.

Projektbeskrivelse:

Vi vil holde mindst én åben højskole-aften, en onsdag aften, hver måned i perioden januar til og med juni. Vi mener, det er vigtigt at holde formen så enkel og genkendelig, at det ér vores hovedaktivitet.
Vi vil med denne indsats vænne lokalbefolkningen til at holde øje og holde sig naturligt orienteret mod os.
Vi fik gennem støtte mulighed for at lave to større aftener i august-september med hhv Mikael Kamber og Erik Grip, og det var med corona-fyldte sale og god stemning. Vi vil gerne gøre mere ud af dette og har et arrangement planlagt i november 2020. Herfra vil vi som sagt prøve at have et fast arrangement onsdag aften hver måned.

Vi mener det vil være godt at få navne, der skaber debat om både politiske/etiske emner, men også om vores særlige værdigrundlag og emne. Derfor vil vi gerne invitere fx Anette Sams, Bente Klarlund, David Trads, Søren Gade, Kristian Jensen og Peter Lund Madsen forbi. En blanding af forskere/meningsdannere inden for livsstil blandet med erfarne politikere. Vi søger udelukkende debatskabende foredragsholdere, der bevæger, provokerer og giver nye tanker.

Bevilliget beløb:                  59.000 kr.

Kontakt:                              Maria Kangas Christensen: forstander@lshg.dk