Kunsthøjskolen Holbæk: Spisefællesskabet

Spisefællesskabet laver enkle fællesskaber, for alle, gennem spisning og korte oplæg eller optræden.

Formål:

Projektets formål er at lave enkle fællesskaber på tværs af befolkningsgrupper, med udgangspunkt i spisning og et kort foredrag eller en performance, der skal give stof til eftertanke og emner til diskussion på tværs af sociale skel. At bidrage til folkeoplysning og skabe debat med udgangspunkt i kunst og aktuelle emner. At åbne højskolen op mod offentligheden og skabe fællesskaber på tværs af sociale skel. At bidrage til folkesundhed ved at lave ernæringsrigtig mad, med i så høj grad som muligt lokale økologiske råvarer.

Projketbeskrivelse: 

Vi ønsker at lave en bæredygtig model for at spisefællesskab. Med dette forprojekt vil vi skabe infrastruktur og høste erfaringer vi kan bruge til på længere sigt at videreføre projektet uden støtte. Vi vil gennemføre 4 begivenheder, 2 før sommerferien og to efter. Med op til 100 deltagere pr gang, hvilket er det maksimale antal vi kan huse på en gang. Der vil være deltagerbetaling på mellem 40 og 50kr som dækker omkostningerne til kosten. Dette forprojekt vil skabe en platform for at projektet kan øge sin andel af frivillige og være bæredygtigt i sig selv.

Succeskriterier

At skabe en fungerende online platform hvor man kan tilmelde sig til begivenhederne og få information

At spisefællesskabet kan blive et laboratorium for samarbejde og bidrage til at der opstår nye lokale borgerinitiativer.

At den sociale situation omkring spisningen er velfungerende og fællesskabsfremmede.

At foredrag/performances/indslag har en høj faglig og kunstnerisk kvalitet.

At maden er minimum 40% økologisk, at den er ernæringsrigtigt sammensat og at vi i sensommeren hovedsaligt bruger økologiske grøntsager fra egen køkkenhave.

At en større andel af Holbæks borgere kommer på højskolen og deltager i et arrangement.

Et samlet deltagantal for de 4 begivenheder på mellem 150 og 300 borgere.

Formidling:

Der arbejdes målrettet og direkte med formidling. Der laves et logo, plakat og hjemmeside, samt digitalt PR materiale, som kan sendes ud via e-mail og printes lokalt. Vi formidler yderligere projektet gennem lokalavisen. Plakater sættes op i daginstitutioner, skoler og sociale boligområdet i Holbæk.

Bevilliget beløb:       48.844 kr.

Kontakt:         Nis Rømer         nisroemer@gmail.com

Link til Spisefællesskabet: 

http://www.kunsthojskolen.dk/arrangementer/spisefaellesskab-pa-kunsthojskolen/