Krabbesholm højskole: Litteraturby Skive

Krabbesholm højskole vil i samarbejde med kommunen og flere institutioner i byen give unge en stemme gennem deres egen litteratur. Gennem arrangementer på højskolen, biblioteket og rundt om i byen lægges op til en bred folkelig debat, på tværs af generationer, om nogle af de grundværdier litteraturen formidler.

Formål:

Vi vil skabe debat på tværs af generationerne ved, at unge på udstillinger og ved oplæsningsarrangementer får mulighed for at diskutere deres liv, deres drømme og deres tvivl med forældre- og bedsteforældregenerationen. Vi vil give de unge en stemme. Vi vil henvende os til unge på skoler og uddannelsesinstitutioner i Skive, til deres klassekammerater, lærere og forældre. Og vi vil gennem arrangementer på højskolen, på biblioteket og rundt om i byen lægge op til en bred folkelig debat på tværs af generationerne, hvor unge og ældre kan mødes i oprigtig samtale om nogle af de grundværdier, litteraturen behandler.

Det er vores mål at åbne det litterære felt for nye borgergrupper. Vi vil udvide den klassiske opfattelse af litteratur ved at inddrage billedkunstnere, fotografer og grafikere. Mange mennesker er i dag vant til at bevæge sig på flere medieplatforme og har måske et mere umiddelbart forhold til billedmedier end til den traditionelle litteratur. Koblingen mellem litteraturen og tilgrænsende områder som kunst, fotografi og grafisk design udgør en aktuel tendens på den litterære scene og er samtidig naturlig for Krabbesholm Højskole, hvor den ligger fint i forlængelse af højskolens kreative linjefag.

Det er vores mål at udvikle nye samarbejdsrelationer med netværk i Skive og omegn og på landsplan: kommunen, folkeskolerne, den kommunale skoleforvaltning, gymnasiet, dansklærere i den danske gymnasieskole, forlagsbranchen, unge forfattere, Skive Bibliotek, biblioteker på landsplan, virksomheder på egnen, borgergrupper og foreninger – på tværs af generationer og med aktiv inddragelse af højskolens lærere og elever.

Projektbeskrivelse:


Der afholdes en litteraturfestival på Krabbesholm i efteråret. Til festivalen arrangeres oplæsninger af professionelle forfattere og billedkunstnere sammen med højskolens elever og elever fra Forfatterskolen i Skive. Skives borgere og unge fra hele landet indbydes.

I samarbejde med Skive Bibliotek etableres en forfatterskole for unge mellem 14 og 17 år i Skive. Det er vores mål, at forfatterskolen skal ud til tre klasser på 3 af kommunens skoler (en folkeskole, en friskole, et gymnasium).
Herudover vil vi etablere fritidsaktiviteter for 25 elever i form af litteraturworkshops i ferier og weekender.
Etablerede forfattere vil sammen med højskolens lærere og eleverne på litteraturlinjen indgå i åbne undervisningsforløb med adgang for forfatterskolens elever. Aktiviteterne er overordnet rettet mod de mange, der er i direkte berøring med forfatterskolens elever (skolekammerater, lærere, forældre, Skive Bibliotek) og i bredere forstand mod Skives borgere og gæster/lærere fra andre dele af Danmark. Der lægges derfor afgørende vægt på udstillings-/oplæsningsaktiviteter og på dokumentation af aktiviteterne på websites og sociale medier. Herudover planlægger vi at designe og trykke en antologi på højskolen med bidrag fra forfatterskolens elever.

Formidling:

Projektet vil løbende blive dokumenteret med tekst og billeder på højskolens hjemmeside og på vores konti på de sociale medier. Herudover vil højskolen udgive et eller flere skrifter om projektet, trykt og designet af højskolen.
Ved projektets afslutning vil vi forfatte en rapport med en grundig evaluering af aktiviteterne, vores målsætning og resultater. Rapporten vil blive delt med Skive Kommune, lokale kræfter, de involverede aktører og relevante samarbejdspartnere på landsplan.

 Bevilliget beløb: 1oo.ooo kr.

Kontakt: kf@krabbesholm.dk