Krabbesholm Højskole: 4 boxes

Four boxes er en udstillings og foredragsrække der skaber fællesskaber mellem borgere, elever og kunstnere.

Formål:

Krabbesholm Højskole vil gerne arrangere en række udstillinger, foredrag og rundvisninger i skolens udstillingsbygning Four Boxes, som skal inddrage højskolens elever, lokalsamfundet og professionelle kunstnere fra ind- og udland. Projekterne i Four Boxes afspejler de fag der undervises i på højskolen: kunst, fotografi, arkitektur, design og grafisk design.

Projektbeskrivelse:

Vi tror på at disse kreative discipliner igennem udstillinger og aktiviteter kan skabe rum for udveksling og etablering af fællesskaber på tværs af geografiske og demografiske skel, og i tråd med folkehøjskolernes grundlæggende opgave. Vi ser kunsten som folkeoplysende per definition idet den giver mulighed for at erfare og reflektere over verden på en anden måde, end den som så aggressivt promoveres af andre offentlige og private instanser i vores samfund. Billeder, arkitektur og design omgiver os overalt, påvirker vores adfærd og er styrende for mulighederne for social interaktion. Det at stifte bekendtskab med disse fænomener i en oplysende kontekst kan perspektivere og bevidstgøre de sammenhænge man som individ indgår i. Vi mener derfor at vi igennem projekterne kan være med til at etablere et sundt og berigende engagement med omverdenen for den enkelte, og samtidigt br inge folk sammen og styrke forståelsen for hinanden.

Konkrete projektmål:

1: Indenfor tilskudsperioden er det vores mål at etablere Krabbesholm Højskole som en aktiv del af lokalsamfundets kulturliv og få Four Boxes på landkortet som et sted, hvor man kan få kunstneriske oplevelser af høj faglig kvalitet. Det er småt med kulturelle tilbud på Skive-egnen, som i de senere år har oplevet en tilbagegang. Området kan efterhånden betegnes som en del af 'udkantsdanmark', men vi tror på at vi, i samarbejde med andre lokale institutioner, kan give byen et løft.

2: Der har tidligere hersket et modsætningsforhold imellem højskolen og byen, og det er vi i fuld gang med at lave om på. Vi åbner højskolen op for omverdenen, og udstillingsaktiviteterne i Four Boxes vil også være en del af det arbejde.
Projektmålets succes kan vurderes i løbet af det næste halvandet år i forhold til højskolens deltagelse i fremtidige samarbejder med blandt andet kommunen.

3: Aktiviteterne på Four Boxes vil også kunne bruges til at markedsføre højskolen og dens værdier, ikke bare lokalt men også nationalt, og kommunikere vores budskab til potentielle samarbejdspartnere og tilskudsgivere.
Projektmålets succes kan evalueres over det næste halvandet år på følgende parametre: Lykkes det højskolen at etablere flere samarbejder med udstillere og institutioner? Lykkes det højskolen at etablere kontakter og sikre midler fra andre tilskudsgivere? 

Formidling:

Udstillingsaktiviteterne vil løbende og omhyggeligt blive dokumenteret med tekst og billeder på højskolens hjemmeside og på Four Boxes' konti på sociale medier (vi ved fra en uformel undersøgelse at især Facebook og Instagram er vigtige kommunikationskanaler for den generation som højskolen elever tilhører). På vores hjemmeside og på de sociale medier kan vores brugere og andre interesserede se eller gense projekterne samt læse mere om dem. Vi vil også udforme et nyhedsbrev som udsendes via email. Ved projektets afslutning vil vi forfatte en rapport med en grundig evaluering af udstillingsaktiviteterne, vores målsætninger og resultater. Rapporten vil blive delt med kommunen og alle relevante samarbejdsparter.

Bevilliget beløb:      160.000 kr

Kontakt:          Jacob Dahl Jyrgensen      fourboxes@krabbesholm.dk