Kolding Internationale Højskole: Festival on the Hill

Festival der skaber nye kunstneriske sprog og udtryksformer indenfor kirkekunst.

Formål:

Festival on the Hill skal med sin store bredde i kunstneriske udtryk være med til at pege på nye kunstneriske sprog- og udtryksformer, når der tales om kirkekunst.

Projektbeskrivelse:

Frikirkesegmentet inviteres til at deltage og opleve festivalen med henblik på at inspirere til, i egne sammenhænge, at eksperimentere med det æstetiske udtryk.

Festivaldagen åbnes ved installation i højskolens park med deltagelse af Koldings kulturpersoner og dagen igennem er der åbne udstillinger, koncerter, teaterstykker og elevstyrede cafemiljøer.
Deltagerne 'forstyrres' og inspireres, til at afprøve nye veje indenfor det kunstneriske felt i deres kirke. Men også mennesker, der ikke har tilknytning til kirkemiljøet, får mødt kunst og mennesker, der flytter deres gængse forståelse af, hvad der er god latin i kirkemiljøer. Kunstnere med tilknytning til det kirkelige inviteres til at netværke og udveksle deres kunst og erfaringer dagen inden selve festivalen.

Formidling:

Der udarbejdes i henhold til Retningslinjer for "Puljen til folkeoplysende aktiviteter" en rapport, som andre højskoler og FFD kan orientere sig i/lade sig inspirere af.
Ligeledes forventes en del presse at dukke op, og artikler herfra vil også blive samlet og linket på festivalens hjemmeside

Bevilliget beløb:           40.000 kr.

Kontakt:                        Sigbjørn Sørensen                ss@iabc.dk