Jyderup Højskole ”Hvad har FN’s 17 Verdensmål dog med mig at gøre?”

Jyderup Højskole vil skabe viden, engagement og handling omkring FN`s 17 verdensmål, i lokalområdet.

Formål

Vi vil afholde en række folkeoplysende arrangementer henover vinteren og foråret, som kan trække folk til. Vi vil nå folk, der i forvejen er motiverede til en bæredygtig omstilling, men særligt folk som ellers ikke så ofte deltager i debatten eller tænker på det i deres hverdag, skal tiltrækkes af vores attraktive række af arrangementer.

Projektbeskrivelse

Vi vil gerne lave 5 folkeoplysende arrangementer, der gerne skulle få mennesker med forskellige erfaringer, holdninger og syn på emnerne til at snakke med hinanden om hvordan vi som samfund, virksomheder og enkeltpersoner udvikler os mere bæredygtigt i flugt med de 17 Verdensmål:

#Mål 13 Klimaindsatsen - Fra dit hjem til FN og tilbage igen. Hvordan kan vi i Danmark være med til at sætte dagsordenen for klodens klimaindsats? Hvad er det der gør, at regeringer Verden over kigger os over skulderen for at blive inspireret til klimahandling?
Ved Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Introduktion ved borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk Kommune.

#Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst - I hans nye bog “Som gjaldt det livet” advarer journalist på dagbladet Information Jørgen Steen Nielsen om de truende perspektiver. Han beskriver det nye oprør og appellerer om reaktivering af demokratiet og aktiv inddragelse af borgerne som den enste vej ud af den dobbelte krise. Er det muligt? “Vi ved ikke, at det er umuligt,” svarer han. (Citat fra bogens bagside)

Hvordan implementerer vi FN’s 17 Verdensmål i vores virksomheder?
Tidligere Finansminister og næstformand i Venstre, Kristian Jensen, giver sit syn på hvordan de lokale virksomheder trækker verdensmålene ind i den daglige drift.
Hensynet til miljø og klima er en integreret del af Merkur Andelskasses værdier og deres daglige arbejde. Det gælder både i forhold til de bankprodukter, de tilbyder, måden de driver virksomhed på og pengene, de låner ud til nye grønne virksomheder. Administrerende direktør Lars Pehrson fortæller om hvordan banken indtænker klima i deres drift.

#Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild og formand for Økologisk Landsforening Per Kølster, giver hver deres bud på, hvordan fremtidens landbrugsproduktion ser ud. Hvad bliver det danske landbrugs rolle i en verden, hvor klimabelastning og globalisering både kan være hinandens forudsætning og modsætning? Maria Reumert Gjerding, formand for Danmarks Naturfredningsforening, styrer slagets gang.

#Mål 15 Livet på Land
Bustur i selskab med Christian Puglisi, Kok og initiativtager bl.a. til Farm of Ideas, Michelin restauranten Relæ, gourmetrestauranterne Manfreds, Mirabelle og Bæst. Vi skal på besøg på to forskellige praktikgårde på Det Lille Jordbrug, hvor unge mennesker på gårdene fortæller om hvordan de ser fremtidens bæredygtige landbrug og nyde en frokost i det grønne.

Formidling

Udover evalueringen af projektet til FFD, vil vi kommunikere om arrangementerne bl.a gennem pressen, gennem små interviews af gæsterne. Vi vil derudover til hvert arrangement opfordre til, at hvis folk har fået gode ideer, som de gør noget ved, vil vi meget gerne høre om det og formidle det videre gennem vores kommunikationskanaler og i pressen.

Bevilliget beløb: 99.560 kr.

Kontakt: Mogens Jensenmjbjergsted@gmail.com