Grundtvigs Højskole "Tro og tvivl i maleriet"

Tro og tvivl i maleriet vil benytte billeder og ord sammen til at skabe refleksions rum og diskussions oplæg til tro, tvivl, moral i kunsten.

Formål:

Formålet er at bringe billeder og ord sammen i et diskussionsoplæg til tro, tvivl og moral i kunsten.
Det konkrete mål er at lave en udgivelse, med billeder og tekster. I forbindelse med folkeoplysnede arrangementer . kan den bruges til debat og overvejelse, indenfor emnet tro, tvivl og etik i billeder.  Billederne tager udgangspunkt i tekster fra klassisk filosofi og bibelske tekster. Billederne er motiver fra disse tekster, men med en nutidigt vinkel der relaterer sig til nutidens emner

Projektbeskrivelse:

November-december 2017 redigering af billeder og tekster til publikationen. Januar-februar trykning af publikation. Marts 2018 udstilling på Annaborg, Hillerød Kunstdage. Marts 2018 Kunstlærermøde. Senere foredrag med billeder Ullerød Kirke. Herefter brug på sommerkurser og kunstlinje på Grundtvigs Højskole, samt kommende arrangementer med Grundtvigs Højskole samarbejdspartnere.

Formidling:

Projektet formidles igennem billeder og tekster. De vil blive samlet i en bog og udstillet sammen. Bogen (og udstillingen) vil blive brugt sammen med Hillerød kunstforening i Hillerød kunstdage, Annaborg. Bogen vil give projektet et længere perspektiv idet den kan bruges i flere sammenhænge.

Kontakt: Kræsten Byskov; byskov2grundtvigs.dk

Bevilliget beløb: 40.000 kr.