Gerlev Idrætshøjskole: ”Legefestival – Leg for Livet. Et samskabelsesprojekt med kultur- og uddannelsesaktører i Slagelse kommune”

Gerlev Idrætshøjskole vil bruge deres tradition for legekultur til, i samarbejde med en række lokale institutioner, at skabe engagement og begejstring, til borgere i Slagelse.

Formål

Gerlev Idrætshøjskole vil, i en samskabelsesproces med lokale foreninger, daginstitutioner, skoler og boligområder etablere en tilbagevendende begivenhed med udgangspunkt i legekultur, som inkluderer, engagerer og begejstrer meget bredt i Slagelse Kommune. Samtidig vil vi sætte fokus på et stort potentiale for dannelse og fællesskab, som ligger i en målrettet indsats for legekultur i kommunen.

Projektbeskrivelse

Leg for livet er en lokalt forankret festival, der i 2020 har følgende projektmål:

 1. Udvikling, afholdelse og evaluering af en lokalt forankret Legefestival, der fejrer og skaber bevidsthed omkring legekulturens betydning for sundhed, trivsel, dannelse og fællesskaber.
 2. En samskabelsesproces med minimum 5 lokale samarbejdspartnere.
 3. Minimum 800 borgere fra Slagelse og omegn deltager i festivalen på Gerlev.
 4. Erfaring og grundlag for at udvide og videreudvikle legefestivalen i de kommende år som et fælles og lokalt forankret initiativ for en styrket legekultur på tværs af institutioner, foreninger, boligområder og familier.

Tidsplan

Tre projektfaser:

 1. Forberedelsesfase (1. april til 1. September). Opbygning af partnergruppe, lokal forankring, aktivitetsudvikling, infomøder, program og koordinering af aktiviteter.
 2. Aktivitetsfase (uge 38). Legefestival inkl. Legeforløb og inspirationsaktiviteter for skoler og institutioner samt den store festivaldag.
 3. Opsamling (21. September til og med December 2020). Evaluering og formidling. Evalueringer, videreudvikling af partnerskaber.

I 2020 har vi altså følgende aktiviteter, der skal udvikles og gennemføres i projektet:

 • 1.1 Indgå partnerskab med en række foreninger, kultur og uddannelsesinstitutioner og skoler om at træde ind i Legefestivalen.

 • 2.1 At gennemføre ”legeforløb” af 2 lektioners varighed, som giver børn/elever og lærere/pædagoger konkrete oplevelser med god fysisk aktiv fælles leg, samt en perspektivering på legens kvaliteter.
 • 2.2 Afholde inspirationsaktivitet for daginstitutioner i Slagelse kommune – både børn og personale sammen. Inspirationsaktiviteterne faciliteres af Gerlevs instruktører.
 • 2.3 Afholde inspirationskursus for frivillige instruktører og andre foreningsfolk med henblik på en praktisk introduktion til god facilitering af leg, i legens værdier, samt potentialet ved at anvende en legende tilgang til inklusion og stærkere fælleskab i foreningen.
 • 2.4 Legefestival dagen for alle kommunens borgere d. 19. september kl. 10.00-17.00

 • 3.1 Evaluering, opsamling og formidling i forlængelse af legefestival

Formidling

Video, blogindlæg, nyhedsbrev, artikel til Højskolebladet og lokal PR.        

Bevilliget beløb: 98.800 kr.

Kontakt: Tania Dethlefsen  taniadethlefsen@gerlev.dk