Filmhøjskolen Møn: ”Den demokratiske samtale – PÅ vej”

Gennem indspilning og fremvisning af små film, optaget ”undervejs i en karet” og med forskellige eksistentielle temaer, vil Filmhøjskolen Møn skabe debat og folkeoplysning i lokalområdet og for alle der har interesse for temaerne.

Formål

Det er projektets overordnede formål at skabe temaorienterede refleksioner over ’den demokratiske samtale’ i en utraditionel setting.

Det er ligeledes projektets formål at produktionen af disse samtaler på tværs af kulturelle skel kan danne basis for:

 • Offentliggørelse – I form af en hjemmeside for ’den demokratiske samtale PÅ VEJ’
 • Yderligere debat – vores samtalebaserede filmproduktioner vil danne basis for debat, i første omgang gennem offentligt tilgængelige arrangementer i Filmhøjskolens cafe
 • Læring – i form af tekniske og instruktionsmæssige øvelser for skolens elever og eksterne brugere

Projektbeskrivelse

Samtalen har gode vilkår under transport. Det skyldes muligvis at vi, når vi sidder side om side i en bil, et tog eller i en karet, i fællesskab og ligeværd oplever at vi flytter os fysisk. At landskaberne ændrer sig og en destination kommer nærmere.
Inden for film, har roadmovien altid været populær. De første filmiske eksperimenter indenfor det dokumentariske foregår omkring en rejsende på togstation i London. Adskillige tv-koncepter hviler ligeledes på ideen om at etablere samtaler under transport.

Rent fagligt er det en interessant og lærerig udfordring at producere levende billeder, der foregiver at ske under transport. Det klassiske set-up er diligencen, taxaen og flugten væk og adkomsten til nye horisonter i den åbne amerikanerbil. Temaerne for produktionerne vil være:

 • By og land – hvordan skal vi bo? Hvor skal vi leve?
 • Arbejdsliv – Hvad skal vi leve af, og hvordan skal arbejdsmarkedet organiseres?
 • Det personlige ansvar - Hvem skal passe på kloden?
 • Socioøkonomisk innovation – hvor kommer de nye ideer fra?

Formidling

 • Lokalt, til visnings- og debatarrangement.
  Digitalt, på egen hjemmeside og sociale medier.
  Redaktionelle tiltag overfor relevante medier

Bevilliget beløb:100.000 kr.

Kontakt: Lars Gandsø; forstander@filmhojskolen.dk