FFD: Grundlovsmarkering 2015

På 20 højskoler landet over får unge indblik i historien bag demokratiets udbredelse i Danmark. Unge fra hele landet giver deres bud på demokratiets fremtid.

Formål:

Gennem Samarbejde mellem mindst 20 højskoler, DB, og COOP, at styrke det folkelige engagement i demokratiet, gennem at skabe konkret forbindelse mellem det nære, levede demokrati og det parlamentariske demokrati.

Projektbeskrivelse:

Gennem samarbejde mellem tre traditionsrige folkeligt forankrede foreninger/institutioner (FFD, DB, og COOP) at få gang i aktiviteter der engagerer til lokal forankret debat og aktiviteter om det danske demokrati i fremtiden.
Der udarbejdes et katalog over arrangementer rundt om i landet, med omdrejningspunkt i fejringen af grundloven for at skabe bredt kendskab og deltagelse i disse.
På de deltagende skoler udvikles forløb over f.eks. en uge, nogle dage eller lign. Med inddragelse af de relevante samarbejdspartnere. Forløbet munder ud i et produkt, der dels kan være events, debatter, udstillinger, fysiske symboler ol. der kan inspirere politikerne til nye veje til folkeligt engagement i demokratiet.

Formidling:

Udstilling vil blive stillet frit til rådighed for alle institutioner, der deltager i markeringen. 

Konkrete slutresultater sendes til folketinget 5 juni 2015.

F.eks:

Bud på demokratiets fremtid: 10 danske personligheder, 10 politikere, 10 unge.

100 unge ideer til folkestyret. Hvad vil motivere og engagere unge til deltagelse i demokratiet? Hvad vil øge unges interesse for det politiske liv i Danmark.

Unge styrer Danmark. Der nedsættes et ungefolketing, uden partitilhørsforhold, der tager stilling til reelle sager og lovgivninger.
Unges bud på fremtidens demokrati i en digitaliseret verden.
Skulpturer, teater, musik, billeder ol., der symboliserer fremtidens demokrati.
Skoler der deltager sender dokumentationsmaterialer til FFD.

Bevilliget beløb:           652.663 kr.   

Kontakt: Søren Børsting                   sb@ffd.dk