FFD: ”Det levende ord – den fortsatte samtale”

Med et nyt digitalt format initierer vi på poetisk vis opbyggelige samtaler om eksistentielle emner for voksne uden for højskolernes fysiske rammer.

Formål

Det overordnede formål med "Det levende ord – den fortsatte samtale" er at udbrede højskolens dannelsestanke gennem den personlige fortælling.

Projektbeskrivelse

Med et nyt digitalt format initierer vi på poetisk vis opbyggelige samtaler om eksistentielle emner for voksne uden for højskolernes fysiske rammer. "Det levende ord – den fortsatte samtale" skal, som titlen antyder, bidrage til livsoplysning og folkelig oplysning ved at tilgængeliggøre de gode og givende personlige fortællinger om store emner, som højskoler landet over ligger inde med – på platforme som er tilgængelige for medborgere i hele landet. Fortællingerne skal sættes i spil i danskernes hverdag gennem både en poetisk oplevelse af høj kvalitet samt en opbyggelig tilgang til en fortsat samtale om emnet i de fællesskaber, man efter oplevelsen træder ud i. Inden august 2019 vil vi:

  • Producere minimum fem podcasts til voksne over modellen:
  • En personlig fortælling fra en højskolelærer
  • En ny fortolkning af en højskolesang
  • En samtale mellem to højskoleelever

Formidling

Da "Det levende ord – den fortsatte samtale" i sig selv er et formidlingsprojekt er en stor del af formidlingen af projektets resultater den distribution, omtale og markedsføring, som knytter sig til produktionerne.
Derudover påtænkes det at følge op på projektet og muligvis de berørte temaer i Højskolebladet og på ffd’s sociale medier, samt i det gængse medielandskab i forbindelse med fokus på nogle af de temaer, vi berører i vores produktioner, såsom kærlighed, frygt og fællesskaber.

Bevilliget beløb: 75.000 kr.

Kontakt: Mathilde Marvit; mathilde@ffd.dk