Engelsholm Højskole: Trilateralt foredragssamarbejde i lokalområdet

Gennem 4 foredrag samarbejder Balle Valgmenighed, Bredsten Kirke og Engelsholm højskole om at skabe generations møde og lokalt engagement.

Formål:


1. At skabe et oplysende møde mellem højskoleelever og lokale.
2. At åbne højskolen ud i lokalsamfundet som en dynamisk medspiller.
3. At opbygge et konkret samarbejde mellem Bredsten kirke, Balle Valgmenighed og Engelsholm Højskole, som tre lokale partnere, der arbejder med folkelig oplysning og dannelse.

Projektbeskrivelse:

Vi arrangerer i perioden 4 foredrag med emner, der er relevante for målgruppen: højskoleelever, menigheder og lokalbefolkning. Vi ønsker at engagere foredragsholdere, som er dyrere end den enkelte institution ville have råd til, og som vi forventer vil kunne tiltrække en bredere gruppe af mennesker.
Foredragene placeres på hhv. højskolen og i de pågældende kirker, så målgrupperne flytter sig fysisk efter foredragene, og derved bevæger sig ind i hinandens lokaler. At de lokale deltagere møder højskolen, som en åben og naturlig mulighed i området. At højskoleeleverne oplever at ”højskole” kan foregå sammen med andre både på højskolen og andre steder.
Vi ønsker at samarbejdet omkring dette projekt er trilateralt, og at der er god opbakning til at sætte det i søen fra alle tre parter. Projektet vil også udvikle samarbejdet og kendskabet til hinanden hos de tre parter.


1. At skabe et oplysende møde mellem højskoleelever og lokale.
2. At åbne højskolen ud i lokalsamfundet som en dynamisk medspiller.
3. At opbygge et konkret samarbejde mellem Bredsten kirke, Balle Valgmenighed og Engelsholm Højskole, som tre lokale partnere, der arbejder med folkelig oplysning og dannelse.

Formidling:

Vi formidler gennemførelse af projektet på Højskolens hjemmeside og facebookside med billeder og omtale, dels som PR for kommende arrangementer, dels som info om højskolens aktiviteter.
Øvrig formidling af projektets gennemførelse vil primært være evaluering internt blandt samarbejdspartnerne, med henblik på om samarbejdet kan fortsætte og i hvilken form ud over projektperioden.

 Bevilliget beløb: 16.953 kr.

Kontakt: rikke@engelsholm.dk