Engelsholm Højskole: Kunst og kunstnere - en foredragsrække

Kunst og Kunstnere vil udbrede kunsten lokalt og skabe generationsmøde og debat.

Formål:

At styrke kvaliteten og udbredelsen af kunsten via folkeoplysende aktiviteter i Vejle og opland. At samle en større og bredere sammensat gruppe af kunst(for-)brugere i området. At formidle kunst og kunstnere fra toppen af dansk kulturliv. At udbrede kendskabet til vores kunstinstitutioner både kommunalt og regionalt.

Projektbeskrivelse:

I første omgang vil vi lave en foredragsrække på 6 foredrag pr. semester, fordelt på de deltagende institutioner, med en række kunstnere og kunstformidlere, der har substantiel gennemslagskraft bl.a. i medier og i kunstverdenen generelt.
Foredragene kan have forbindelse til specifikke aktiviteter på de deltagende institutioner (udstillinger, huskunstnerbesøg el. lign.).

Den traditionelle bruger af eksempelvis museets udstillinger og arrangementer er fra 50 år og opefter. Det er vores klare ambition, at få bragt særligt yngre brugere i spil via gymnasiet og højskolens netværk og ikke mindst; få bragt generationerne sammen. I den forbindelse er det også vigtigt at få en så lav deltagerbetaling som muligt, så det ikke bliver det, der afskrækker. (de unge)
Projektet, der søges til, strækker sig over 2 år, idet vi håber, at det derefter vil være så etableret, at det er muligt at fortsætte samarbejdet uden ekstern støtte.

Projektet laves i samarbejde med Vejle Kunstmuseum; Rosborg Gymnasium.

Der er andre samarbejdsinitiativer på tegnebrættet mellem de involverede aktører, bl.a. samarbejde om huskunstnere under DIVA ordningen og udveksling af lokaler til værksteds- og formidlingsbrug, uden at dette dog er konkretiseret endnu.

Formidling:

Der udfærdiges en rapport, der både gør rede for de kvantitative og kvalitative resultater, samt evt. nye samarbejdsflader for de involverede parter.

Bevilliget beløb:           70.110 kr.    

Kontakt:       Jakob Bonderup                    jakob2engelsholm.dk