Den Rytmiske Højskole: Højskoleaftener i Odsherred

Folkeoplysning, debat og kulturoplevelser for elever og lokalbefolkning.

Formål:

Den Rytmiske Højskole vil meget gerne være en lokal kulturinstitution, som skaber rum for folkeoplysning og kulturoplevelser i en vekselvirkning mellem højskoleelever og lokalbefolkningen.

Projektbeskrivelse:

Målet er på længere sigt, at få placeret højskolen centralt i de lokales bevidsthed, så det bliver naturligt at deltage i højskolens arrangementer.

Odsherred har mange mindre bysamfund, med cirka 50 beboere, hvor højskolen ligger.
Tanken er derfor i en periode, at lave højskoleaftener med en blanding af folkeoplysning og kulturoplevelser i de største bysamfund, for der i gennem at give et tilbud, som blander det oplysende med det underholdende. På disse møder ønsker vi at udbrede kendskabet til Den Rytmiske Højskole, som en lokal kulturinstitution og samtidig give prøver på højskolens særlige oplevelses- og læringsrum.
Vi vil afholde 3 højskoleaftener ude i lokalområdet og afslutte med et stort Grundlovsmøde på højskolen.

Formidling:

Arrangementerne bliver fotograferet og der laves efterfølgende opslag på facebook og højskolens hjemmeside. De enkelte arrangementer evalueres undervejs og hele projektet evalueres i arbejdsgruppen.
Lokalpressen inviteres med og vi forventer en fin pressedækning i de lokale medier.
Pressedækningen og formidlingen skal øge kendskabet til højskolens aktiviteter og derigennem sikre det langsigtede mål om større kendskab til højskolen og flere deltagere til højskolens arrangementer.

Bevilliget beløb:   78.359 kr.

Kontakt: Lars Gjerlufsen          lg@ffd.dk

Billeder: