Den Rytmiske Højskole: ”Ungdomsfolkemøde i Odsherred”

Projektet er en videreudvikling af ”Folemødet i Odsherred”. DRH vil, sammen med lokale uddannelsesinstitutioner og Vallekilde Højskole, skabe debat og engagement blandt lokale unge ved at bringe dem sammen om en folkemøde dag særligt for unge.

Formål

Med Ungefolkemødet, som en del af Folkemødet i Odsherred, ønsker vi at opnå følgende konkrete projektmål;
At øge de unges interesse for at arbejde med demokrati og medborgerskab gennem det direkte møde mellem mennesker, som både et med- og modspil til dialogen på fx sociale medier.
En større forankring af Folkemødet i Odsherred, så den lokale folkemødetradition får et stærkere brand, og så det får en bredere og mere mangfoldighed deltagergruppe.
At placere Højskolen og højskoleeleverne centalt i udviklingen af vores demokrati, gennem et aktivt medborgerskab, der bl.a. kommer til udtryk ved workshops, debatter og indslag på Ungefolkemødet.

Projektbeskrivelse:

På nuværende tidspunkt forestiller vi os en ungefolkemødedag med en lang række indslag:

Ungebyrådet holder åbent møde og kan fx diskutere:

- FNs verdensmål
- kommunens ungepolitik
- uddannelsesmuligheder i Odsherred
- forslag som tages op af politikere på folkemødet dagen efter

Aktiviteter:

- musik (koncert)
- poetry slam
- sport
- happenings – flash mob

Debatter:

- ungetalerstol (Røst)
- forskellige debatformer styret af unge
- gæstetalere

Workshops:

- journalistik
- holde tale (Røst)
- SoMe
- musik
- kunst
- bæredygtighed/klima/miljø
- aktivistisk medborgerskab

Formidling 

Ungefolkemødet vil blive dækket af lokale medier, som vil betyde en bred formidling til de lokale borgere.
Holdene fra Vallekilde Højskole og Den Rytmiske Højskole, vil få som opgave også at sørge for dokumentation af både processen og selve folkemødet. Her vil der også blive brugt hjemmesider og sociale medier. I forbindelse med Folkemødet i Odsherred har vi købt hjemmesideadressen
www.fio.dk som bliver en formidlingsplatform om tidligere folkemøder, og information om det kommende.
Der laves efterfølgende en evalueringsrapport, som skal danne udgangspunkt for et nyt ungefolkemøde i 2020.

Bevilliget beløb: 90.000 kr.

Kontakt: Lars Gjerlufsen; lg@drh.dk