Den Rytmiske Højskole: ”Højskolernes klimafestival”

Fire højskoler går sammen om at lave en klimafestival på Den Rytmiske Højskole. Festivalen bliver skabt af unge og vil bidrage med de unges bud på muligheder og handling på klimaudfordringerne.

Formål

Festivalen skal inspirere unge til at handle på klimaforandringer blandt andet gennem et øget fokus på bæredygtighed.

Projektbeskrivelse

Der etableres et elevdrevet eventudvalg på tværs af Den Rytmiske Højskole, Roskilde Festival Højskole, Grundtvigs Højskole og Kunsthøjskolen i Holbæk, der etablerer en todages klimafestival.
Der skal også sættes fokus på bæredygtighed blandt unge. Det er den unge generation, der skal løse de klimaproblemer, verden står over for lige nu.

Derfor kræves der et øget engagement, som kan opnås gennem en festival som denne, hvor deltagerne både er afsendere og modtagere af samme budskab.

Det midt- og vestsjællandske lokalområde skal promoveres. Der er masser af lokale virksomheder og foreninger med et fokus på bæredygtighed, der kan sættes i spil på festivalen, eksempelvis hvis de får muligheden for at have egne boder.

Det vil også skabe en bro til lokalsamfundet, der dermed også engageres i både højskolebevægelsen og klimakampen. Højskoleeleverne vil ligeledes blive præsenteret for mere klimavenlige og bæredygtige alternativer til egne forbrugsvaner.

Festivalen afvikles på Den Rytmiske Højskoles grund fredag d. 14. juni og lørdag d. 15 juni. Begge dage vil der være programsatte aktiviteter kl. 13-23.

Der kommer til at være koncerter på den store udendørs scene løbende over hele perioden. Derudover afholdes der kunstudstillinger, debatter og talks både i et telt, der er rejst til lejligheden og i “Verdens Navle”, som er et velegnet eksisterende sted på skolen.

I “Halmballehuset” på skolen vil der være et marked for brugt tøj og andre ting, hvor det er muligt at købe eller bytte sig til andre festivalgængeres brugte ejendele. Disse steder lukker i løbet af aftenen. Der vil udover disse kulturelle scener også være opstillet boder drevet af lokale virksomheder og foreninger samt en bar og en bod opstillet af DRH’s køkkenpersonale, hvor det er muligt at købe vegansk mad.

Formidling

Vi håber at kunne inspirere andre til at afholde lignende events i fremtiden. Det vil vi dels gøre gennem foto og video på festivalen, men vi håber også at skabe lokal såvel som national presse omkring festival i perioden op til. Det vil dermed både være andre iværksættere og unge der inspireres til at gøre en forskel.

Bevilliget beløb: 100.000 kr.

Kontakt: Lars Gjerlufsen; lg@ffd.dk